El grup no adscrit de Berga detecta una quarantena d’incidències en l’enllumenat de la ciutat

El grup no adscrit de l’Ajuntament de Berga, a l’oposició, ha fet una anàlisi de l’enllumenat de Berga, recorrent carrer per carrer per detectar possibles incidències. I n’han detectat una quarantena. Incidències que han detallat en un document explicatiu que han fet arribar a l’Ajuntament. Un text que van entrar al registre el passat 25 de setembre i en el qual hi assenyalen els noms dels carrers i els números exactes on s’han detectat problemes d’enllumenat, sobretot aquelles zones que es troben poc il·luminades i que posen en perill la circulació, diuen. Entre aquests carrers, en destaquen per exemple el carrer Doctor Fleeming, la carretera de Solsona, un tram del carrer Barcelona, un altre tram del Pere Costa, també una part del carrer Joaquima de Vedruna, i del carrer Cercs, entre d’altres.
Els regidors no adscrits de Berga, que són Ermínia Altarriba, Ramon Camps, Jordi Parera i Joan Josep Guillén, atribueixen aquests problemes de poca il·luminació al nou sistema d’estalvi energètic, que fa uns mesos que està en funcionament i que consisteix en tenir alguns fanals en marxa i d’altres d’apagats per no gastar tant. Però consideren que s’hauria de revisar tenint en compte les característiques de cada carrer, si són més o menys transitables, o si hi ha més o menys habitatges, per exemple. En aquest sentit, de la mateixa manera que han detectat carrers poc il·luminats o molt foscos, també n’han detectat d’altres en els quals es podria estalviar llum, com és el cas del carrer Gósol en el tram on hi ha el parc infantil i la pista de volei, que segons el grup no adscrit, hi ha molta il·luminació, igual que en una part del carrer Vallcebre.
El grup no adscrit també creu que en alguns casos les incidències que han trobat en l’enllumenat es deuen a la falta de revisió i manteniment, apuntant que per exemple no funcionen fanals del carrer dels Banys i que a la Rasa del Cassot n’hi ha que van a mitges.
Amb l’estudi a les mans, demanen a l’equip de govern de Berga, de CiU, que estigui més a sobre d’aquest tema de l’enllumenat. En la instància sol·liciten que s’actuï en els trams assenyalats i que es revisi l’actual sistema per millorar-lo. Una proposta, que segons remarca el grup no adscrit, és per millorar Berga, “fer que sigui una ciutat més agradable i còmode pels ciutadans”.

X