General

Reconeixement per a l’Escola Vedruna de Berga per introduir millores en la qualitat educativa

L’Escola Vedruna de Berga ha rebut, juntament amb la resta d’escoles Vedruna que pertanyen a la Fundació Privada Vedruna-Barcelona, un reconeixement per part de la Generalitat per introduir millores qualitatives per haver-se certificat com a escoles en el Sistema de Gestió de la Qualitat UNE-EN ISO 9001:2008 al llarg de l’any 2013.
La base d’aquest sistema és l’adopció d’una forma molt concreta de treball a tots els nivells de l’escola: planificació, acció, revisió i avaluació. En aquest sentit, l’anàlisi de la satisfacció dels docents, dels alumnes i de les famílies, així com el seguiment i establiment d’indicadors sobre els resultats acadèmics són peces clau, segons fonts del centre berguedà, que han valorat positivament, “per a la constant millora educativa dels alumnes de l’escola”.

Comentaris