Quina és la farmàcia amb més aparcament de Berga?

General

L’Ajuntament de Gironella fa obres de millora a la xarxa d’aigua de Viladomiu Vell

L’Ajuntament de Gironella fa obres de millora a la xarxa municipal d’aigua a Viladomiu Vell. En concret, s’adequa la xarxa i també s’instal·len nous centres de comptadors en dos edificis de quinze i vint habitatges.
L’antiguitat dels edificis fa que la xarxa sigui bastant deficient, així com que el sistema d’instal·lació sigui antiquat. Els comptadors es troben actualment dins de cada habitatge i l’alimentació s’efectua amb un ramal únic que discorre per l’interior de cada pis, i d’aquí fins al comptador existent.
Les canonades són de fibrociment, material ja obsolet que calia substituir. S’instal·laran dotze bateries de comptadors d’aigua d’acer inoxidable, amb vàlvula de comporta i de retenció, connectades a la xarxa pública d’aigua potable.
Les obres van a càrrec de l’empresa berguedana Aïllaments i Instal·lacions Rial SL que ha ofert com a millores el soterrament d’una línia elèctrica per l’automatització d’un clorador a dipòsit d’aigua municipal.
La inversió de la millora de la xarxa d’aigua a Viladomiu Vell és de 51.172 euros, 41.423 dels quals són subvencionats pel Pla Únic d’Obres i Servis de la Generalitat (PUOSC).

Comentaris