La Generalitat farà millores a la C-16 entre Berga i Guardiola de Berguedà

La Generalitat invertirà 3 milions d’euros a la carretera C-16, l’eix del Llobregat, entre Berga i Guardiola de Berguedà. Es tracta d’un tram de 15 quilòmetres en els quals s’hi faran millores en la senyalització (tant vertical com horitzontal) i l’abalisament, així com la revisió dels trams d’avançaments i carrils addicionals. També estudiaran posar un separador físic entre carrils.
És una actuació prevista pel Govern català per millorar la seguretat viària. El projecte detallat s’està redactant i la intenció és executar les obres durant el 2015.
En paral·lel a aquesta actuació a curt termini, la Generalitat està treballant en la redacció del projecte constructiu per millorar-ne la capacitat i resoldre els problemes de congestió puntuals que registra la C-16 al seu pas pel Berguedà. L’actuació, recordem-ho, consisteix en la construcció d’un tercer carril reversible amb la instal·lació d’un innovador sistema de barrera mòbil de separació que es podrà moure per tenir dos carrils de pujada i un de baixada, o la inversa. Es farà en un tram de 21 quilòmetres, entre Berga i Bagà. És una obra que suposarà una inversió de 100 milions d’euros i és previst que entri en servei l’any 2017.