General

Sant Julià de Cerdanyola disposa d’un catàleg de camins rurals del municipi

L’Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola rep el catàleg de camins rurals, una eina que fa inventari dels camins del municipi i que ha elaborat la Diputació de Barcelona, en concret l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
S’han inventariat 13 camins municipals, que sumen un total de 32 quilòmetres. Per a cada camí s’ha realitzat una fitxa resum de les seves característiques, un plànol de la seva situació amb la definició del seu traçat i la numeració per punts quilomètrics, la toponímia complementària i els elements més remarcables. La redacció d’aquest document ha tingut un cost de 6.531 euros, assumit en un 90% per la Diputació.
El catàleg recull només els camins que des del mateix Ajuntament es va demanar inventariar i n’explica aquests paràmetres referents a la seva geometria, funcionalitat, estat de conservació, amplada i tipus de ferm. A partir d’aquesta informació, la intenció és fer-ne un processament informàtic per crear un SIG (Sistema d’Informació Geogràfica) del catàleg de camins de Sant Julià de Cerdanyola.

Comentaris