El PSC demana al Parlament celeritat perquè el SI Serra de Noet de Berga pugui disposar d’edifici

El PSC ha entrat al registre del Parlament de Catalunya una bateria de preguntes per obtenir informació sobre la Secció d’Institut (SI) Serra de Noet de Berga. El diputat socialista Cristòfol Gimeno demana resposta per escrit per part de l’executiu català sobre la situació del centre berguedà, on, apunta, “ha anat creixent l’alumnat i les instal•lacions actuals –que són provisionals en mòduls prefabricats des de fa 8 anys– no poden complir adequadament les funcions de docència com alumnes i professors desitjarien”.

L’edifici definitiu pel Serra de Noet no arriba. Ha de ser el segon institut públic de Berga i de moment continua fent classes en barracons, a tocar dels Mossos d’Esquadra, al Pla de l’Alemany. És en aquesta zona on l’Ajuntament de Berga ja ha comunicat la disponibilitat del terreny adequat. En aquest sentit el PSC demana “En quina data ha posat l’Ajuntament de Berga a disposició de la consellera d’Ensenyament els terrenys per acollir la seu definitiva de la SI Serra de Noet?”. Els socialistes pensen que “res impedeix la redacció del projecte executiu i la previsió pressupostària per la construcció de la seu definitiva”. Volen saber “Quines són les previsions d’Ensenyament pel que fa la redacció del projecte executiu?”. “Quines són les previsions de la conselleria pel que fa l’adjudicació i execució de les obres?”

A l’espera de que la SI Serra de Noet de Berga pugui traslladar-se a la seu definitiva, el PSC pensa que cal trobar una solució “a l’estretor i la manca d’espai per algunes de les activitats que ha de dur a terme”. Una problemàtica que els socialistes pensen que es resoldria col•locant, aquest curs mateix, un parell de mòduls prefabricats en un extrem del centre. En aquest sentit també demanen a la conselleria d’Ensenyament: “Quines són les previsions pel que fa a proveir dos nous mòduls prefabricats al Serra de Noet?”. “La conselleria té la petició de l’Ajuntament de Berga per aquesta ampliació de l’actual equipament”?

La Secció d’Institut Serra de Noet, a banda d’impartir secundària, podria ampliar funcions amb un mòdul de formació dedicat al turisme, en una comarca on aquest sector és una font principal de riquesa. Per això pregunten: “Hi ha previsions de concedir un mòdul de formació de Turisme al Serra de Noet de Berga?

Aquestes són les qüestions que planteja el PSC. Una vegada rebudes les respostes per part de l’executiu català, els socialistes valoraran amb militants i càrrecs institucionals de la comarca què fer si les respostes no atenen els interessos de la ciutat, dels alumnes i dels professors, apunten.

OFICINA PARLAMENTÀRIA DEL BERGUEDÀ

La Federació del PSC Bages, Berguedà, Solsonès, va posar en funcionament la tardor de l’any passat l’Oficina Parlamentària del Berguedà, amb l’objectiu de formular noves iniciatives i preguntes parlamentàries procedents del propi partit, però també de totes aquelles persones i col•lectius que volen participar de la tasca parlamentària. Segons els socialistes “la previsió és poder entrar a registre, mensualment, iniciatives referides a incompliments del govern de CiU i/o propostes d’actuació procedents dels ajuntaments de la comarca”.

X