Berga plantarà vidalba per garantir-ne la collita per Patum

vidalbaBerga plantarà vidalba per garantir que n’hi hagi per Patum. És la liana que s’utilitza per vestir els plens, a la zona del cap, cara i coll, al voltant de la carota.
La iniciativa és de l’Ajuntament de Berga i el Patronat Municipal de La Patum, que han decidit tirar endavant el conreu de vidalba per assegurar-ne el subministrament en cas que les condicions climàtiques en facin escassejar la collita.

Aquesta tardor, la brigada de jardineria de l’Ajuntament de Berga plantarà vidalba als terrenys situats entre la zona poliesportiva municipal i el carrer Gósol (al Tossalet de les Forques). Aquests treballs, a més de la preparació del terreny i sembra de la vidalba, comportaran la col·locació d’estaques i filats o malles per tal d’afavorir-ne el creixement.

La vidalba que es fa servir per la Patum la cullen els membres de la brigada de jardineria pels entorns de Berga. Es tracta d’una planta que creix de forma silvestre, per exemple, als marges. En èpoques que ha plogut i ha fet bon temps, no hi ha problemes per collir-ne, però si no és així, a vegades escasseja. Habitualment durant tota La Patum es fan servir una vintena de camions dels de la brigada plens. El dimecres es cull per vestir les carotes dels plens que salten el dijous i per a la Patum infantil del divendres, i el dissabte, per als salts de diumenge.