La Patum de Berga rep una subvenció de 35.000 euros, que es destinaran a pagar despeses de la festa

La Patum ha rebut una subvenció econòmica de 35.000 euros, que es destinaran a pagar una part de les despeses de la festa. Seguint en la línia dels tres darrers anys, la Patum de Berga ha estat inclosa en les propostes de les ajudes d’obra social previstes en el Conveni signat el 2011 entre la Generalitat de Catalunya i les caixes catalanes. Proposada pel Departament de Cultura del Govern català i escollit per La Caixa, la Patum podrà cobrir una part de les despeses ordinàries generades el passat Corpus gràcies a l’ajut de 35.000 euros.

Aquesta subvenció s’ha d’afegir als 70.777 euros que ha rebut el Patronat Municipal de La Patum. Uns diners en aquest cas provinents del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i que desglossats són: 44.706€ per fer front a les despeses de caràcter ordinari que genera la festa. 7.144€ per a la restauració de la comparseria patumaire i la seva digitalització en 3D. 4.605 euros per a la creació del fons musical de Berga i La Patum. I 14.322€ per a la reedició del llibre ‘Patum!’.

Amb aquestes aportacions econòmiques, que sumades donen un total 105.777 euros, es referma el compromís del departament de Cultura de la Generalitat amb la festa berguedana, subvencionant pràcticament al voltant d’un terç de la Patum.