L’Ajuntament de Berga elabora un nou Pla Local de Joventut per donar resposta a les mancances dels joves

L’Ajuntament de Berga vol copsar els punts forts i els punts febles en matèria de joventut. Identificar les mancances que hi ha a la ciutat i buscar solucions adequades a les necessitats dels joves. Aquesta és la tasca que s’ha començat a fer per poder redactar un nou Pla Local de Joventut.

El consistori ja va elaborar un primer pla el 2001, i posteriorment el 2007-2011. Ara, ja no és vàlid i cal una actualització del Pla Local de Joventut, que va néixer arran de la implantació del Pla Nacional de Joventut impulsat l’any 2000 per la Secretaria General de Joventut del Govern de la Generalitat de Catalunya. Amb la voluntat de l’àrea de Joventut de Berga de seguir treballant en aquest pla, s’han iniciat una sèrie d’accions.

Per una banda, s’estan fent reunions amb tècnics de l’Ajuntament de Berga. Més endavant, se’n faran també amb el jovent i professionals que tractin temàtiques de joventut o que treballin en àmbits joves. I per altra banda, s’ha preparat un qüestionari perquè els nois i noies de Berga d’entre 12 i 30 anys el puguin respondre i expressar opinions i inquietuds.

A partir del buidatge del qüestionari i de les reunions mantingudes es redactarà un nou Pla de Joventut que, segons el consistori, “haurà de presentar un conjunt de mesures, recursos i criteris adreçats als joves i les joves d’una manera global i integral, tenint present que ha de ser un Pla realista, pràctic, flexible, dinàmic i creador d’expectatives”.

L’objectiu és que sigui una eina de cara a treballar per al jovent i amb el jovent, per intentar donar solucions a les seves problemàtiques i necessitats detectades.

X