Olvan disposa d’un inventari del cementiri que adverteix de la necessitat de més nínxols

L’Ajuntament d’Olvan ja disposa d’un inventari del cementiri municipal. Una eina que ha elaborat la Diputació de Barcelona i que aquesta setmana l’ha entregat al consistori per tal que pugui disposar d’un suport per a la gestió de l’equipament. Inclou el traspàs de totes les dades dels llibres de registre a una base en format Excel, la identificació de les dades que no estan al dia, la realització d’una prediagnosi de les problemàtiques del cementiri, on en aquest cas no s’observen patologies important, i l’anàlisi del compliment de la normativa. També inclou un esquema del cementiri amb la ubicació de les unitats d’enterrament, i conté exemples de reglaments i ordenances per a la prestació dels serveis funeraris, ja que el cementiri d’Olvan no té reglament.

Actualment hi ha 237 unitats d’enterrament

De l’inventari se’n desprèn que el cementiri d’Olvan haurà de disposar de més nínxols per poder cobrir les necessitats dels propers anys. Actualment, té una superfície de 920 metres quadrats i disposa de 237 unitats d’enterrament.

L’inventari del cementiri municipal d’Olvan facilitarà a l’Ajuntament la gestió de la instal·lació i permetrà plantejar actuacions de futur per tal de solucionar-les, i així millorar la gestió municipal del servei. Per tal de tenir-lo al dia caldrà actualitzar i revisar els titulars que són difunts i les dades de concessions.

L’inventari l’ha elaborat la Diputació de Barcelona, que també ha assumit el cost del treball, que ha estat de 1.700 euros.

X