El PP de Berga proposa bonificacions perquè l’equip de govern les apliqui a les ordenances fiscals

L’Ajuntament de Berga aprovarà al ple d’aquest dijous, 6 de novembre, les ordenances fiscals per al 2015. En aquest sentit, el regidor del PP –a l’oposició– fa una proposta de mesures fiscals que afecten a l’IBI (Impost de Béns Immobles), a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), i a l’IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques).

IBI

Pel que fa l’IBI, el Partit Popular celebra que aquest any l’equip de govern hagi recollit la seva proposta de l’any passat d’abaixar l’impost. El regidor del PP Joan Antoni López Noguera ha comentat que “l’any passat vam demanar la congelació del IBI. Ens sorprèn que l’alcalde ens comuniqués que no el podia reduir a causa de la situació econòmica de l’Ajuntament i si el pugui reduir aquest any. Segurament les eleccions municipals del maig hi tenen alguna cosa a veure”.

Considera que no n’hi ha prou i planteja la introducció de noves bonificacions: un 30% de descompte per a famílies amb persones a l’atur i ingressos inferiors a dues vegades el Salari Mínim Interprofessional (SMI), i establir una bonificació del 30% a pensionistes amb pensió inferior al SMI (2 vegades l’SMI en cas de matrimoni).

ICIO

L’altre modificació d’ ordenances que proposa el PP de Berga és sobre l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). El regidor popular demana augmentar la bonificació fins al 90% a favor de les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat de discapacitats. Segons ha dit, “és una ajuda bàsica per aquelles persones amb mobilitat reduïda. És una petició que ja vam fer l’any passat i que vam aconseguir que s’introduís per primera vegada a Berga, una bonificació en aquest concepte, però només del 20%, per tant, aquest any tornem a demanar que sigui del 90% ”.

IAE

I pel que fa l’IAE, l’Impost d’Activitats Econòmiques, el PP de Berga demana al govern de CiU que s’apliqui una bonificació del 20% d’IAE a qui hagi incrementat la plantilla amb contracte indefinit en el darrer any. I un descompte del 30% a qui utilitzi o produeixi energia a partir d’instal·lacions per aprofitar energies renovables o sistemes de cogeneració.

Propostes, segons López Noguera, sent conscients que la situació econòmica de l’Ajuntament de Berga no permet grans rebaixes en els impostos, però en aquest cas diu “el PP incidim en aspectes fonamentals per a les famílies berguedanes amb menys ingressos, ja que és molt important que no s’augmenti la càrrega fiscal”.

X