Berga inclou al pressupost els comptes de l’Escola de Música, l’Escola Bressol i la Patum

L’equip de govern, de CiU, ha presentat aquest dimecres els pressupostos per aquest últim any de legislatura. Uns números, ha assegurat l’alcalde Juli Gendrau, que garanteixen el compliment del Pla d’Ajust respecte el deute “històric” que arrossega el consistori, que quedaria situat en 12,91 milions d’euros. El rati d’endeutament d’aquest pressupost estaria previst que es reduís respecte el 2014, en més d’un 30%. Es passaria d’un 116,89% en rati d’endeutament a un 84,33%. En part per l’augment d’ingressos. En aquest sentit, l’alcalde ha destacat que una de les novetats que presenta el pressupost de 2015 és la incorporació als comptes municipals dels pressupostos dels patronats de l’Escola de Música, l’Escola Bressol i el Patronat de la Patum. Segons el batlle, l’objectiu és “agilitzar” la gestió econòmica i administrativa dels ens.

La mesura, però, implicarà l’increment dels ingressos ordinaris; cosa que farà reduir els ratis d’endeutament ja que els patronats no sumen deute.

INGRESSOS

Aquests són uns pressupostos que preveuen ingressar 14,05 milions d’euros. Fins a 1,1 milió d’euros més que el 2014, en què el capítol d’ingressos se situava  als 12,9 milions d’euros.  Amb la incorporació dels patronats locals als comptes de l’ens consistorial, que se seguiran governant en la línia actual però amb els pressupostos incorporats als de l’ajuntament, hi haurà un augment en concepte de taxes de 496.000 euros. A aquesta xifra, cal sumar-hi en aquest capítol del pressupost, l’augment d’ingressos procedents de la modificació de l’Impost de Bens Immobles (IBI). En total, l’augment dels ingressos per enguany serà del 8,82%.

DESPESES

La regidora d’Economia de l’Ajuntament de Berga, Sílvia Salvador, ha indicat també que “les despeses ordinàries s’han pressupostat de manera que es destinarà un 10% del total de la despesa a fer front a les obligacions financeres de l’Ajuntament, per tal d’anar disminuint l’endeutament del consistori”.

Al capítol de despeses ordinàries, hi ha previst dedicar-hi enguany un total 12,4 milions d’euros. Dins d’aquest apartat, la despesa més important és la despesa corrent, que ha pujat una mica (de 5,5 milions a 5,8) perquè han augmentat les despeses de manteniment  d’alguns edificis municipals, així com el cost de les factures del subministrament de diferents serveis: llum, gas, entre d’altres. També augmenta la despesa del capítol de personal, que passa dels 4,2 milions del 2014 – any en què aquesta despesa va baixar un 15% – als 5,8 milions d’euros.

INVERSIONS

L’apartat d’inversions previstes per aquest 2015 és de 4,4 milions d’euros. El govern de Berga fa així uns pressupostos en què les inversions  augmenten el 57,81% respecte el 2014. La inversió més important que consta en aquests pressupostos, uns 2,5 milions d’euros, és en relació a l’ampliació i eliminació de nutrients de l’estació depuradora de Berga. Una inversió que consta, això sí, en el capítol d’inversions en les que hi intervé una altra administració, en aquest cas el Consell Comarcal del Berguedà. Al pressupost també es contemplen inversions en matèria d’urbanisme, de millora de la via pública, i de la portada d’aigua a Queralt o de la pendent restauració de la Torre de la Petita. Totes aquests inversions tenen en compte el pla d’ajust: aquestes no es començaran fins que no estigui assegurada la subvenció corresponent d’altres administracions, a les que queden condicionades.  Tant la regidora com l’Alcalde de Berga també han destacat  la incorporació de partides noves com la que va destinada a participació ciutadana i a l’Hotel d’Entitats.

L’equip de govern, de CiU, ha destacat que en l’elaboració dels pressupostos s’han recollit totes les propostes rebudes per part dels diferents grups municipals, el grup no adscrit Impuls pel Berguedà i el Partit Popular (PP), que hi han volgut fer aportacions.

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) presenta aquest dimecres a la tarda una esmena a la totalitat i uns pressupostos alternatius.

X