L’Ajuntament de Cercs regula els sous dels regidors després d’una petició de l’Oficina Antifrau

El ple de Cercs ha aprovat, aquest dimarts al vespre, la regularització dels sous dels regidors tal i com els ho demanava un informe de l’Oficina Antifrau. A partir d’ara, doncs, els regidors de govern cobraran un sou fix, sense que a aquest s’hi pugui sumar una xifra variable per les assistències a plens. L’acord segueix les directrius que havia indicat l’Oficina Antifrau en un informe i modifica el sistema de retribucions que hi havia en vigor a l’Ajuntament de Cercs de fa 35 anys.

Amb el sistema aprovat, això sí, els regidors cobraran a la pràctica el mateix que ja cobraven, només que hauran establert sobre el paper la dedicació per la qual reben aquesta suma i el que se’ls paga per la feina de manera fixa. El primer tinent d’alcalde, Jesús Calderer, ha explicat a Ràdio Berga i a l’AquíBerguedà.cat que es cobrarà igual que fins ara, però s’haurà canviat el sistema retributiu de manera que l’Ajuntament haurà de donar d’alta els regidors a la Seguretat Social.

Fins ara se’ls pagava una quantitat i a aquesta s’hi afegien les assistències als plens i a reunions. Però l’Oficina Antifrau hauria considerat en un informe que els variables eren incompatibles amb els sous fixos que paral·lelament percebien tots els regidors cada mes. D’aquesta manera, ara els regidors cobraran una quantitat fixa establerta d’acord a la seva dedicació i, a més, estaran donats d’alta a la Seguretat Socials com la resta de treballadors del consistori.

Així, per exemple, ara al regidor Xavier Serra se li reconeix una dedicació exclusiva amb un sou brut anual de 17.505,72 euros per tasques de coordinació. Al primer tinent d’alcalde, Jesús Calderer, una dedicació parcial del 30% de 12 hores a la setmana, per la que percebrà 5.250 euros bruts anuals en 12 pagues, que es tradueix en uns 350 euros nets al mes. A la regidora Ana Isabel Rodríguez, una dedicació del 28%, 11,2 hores a la setmana amb una retribució de 4.900 euros bruts anuals, uns 325 euros nets al mes. I a Sebastián Martín Boza, una dedicació del 24%; fet que suposa una percepció de 4.200 euros anuals o 280 euros nets al mes.

L’alcalde, Ferran Civil, i la resta de regidors, en canvi, només cobraran per assistència al plenari, junta de govern o comissió de comptes, sense cap sou fix.

Aprovació amb els vots de l’equip de govern

Tot plegat, és el que demanava l’Oficina Antifrau a l’Ajuntament de Cercs, segons ha detallat Jesús Calderer. I es va aprovar en el ple celebrat aquest dimarts, amb els vots a favor dels 5 regidors de CiU, l’abstenció del regidor de CLAM i el vot en contra dels 2 regidors no adscrits.

Calderer ha relatat que, després d’un primer avís d’Antifrau, s’hauria eliminat el sou fix que percebia l’alcalde, Ferran Civil. Però s’hauria mantingut el sistema retributiu amb fix i assistències per la resta de regidors. Finalment, un últim informe, els advertia que aquests pagaments també s’havien de modificar per adaptar-se a la normativa.

X