L’Ajuntament de Gironella tornarà a proporcionar ajuda econòmica per a material i llibres escolars el curs 2015-2016

L’Ajuntament de Gironella, conscient  dels problemes que pot suposar per a algunes famílies del municipi l’adquisició de llibres i material escolar, ha decidit convocar uns ajuts, com ja es va fer l’any passat, per a facilitar que tot l’alumnat pugui disposar del material necessari per al curs vinent.

L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’ajuts materials i llibres als alumnes empadronats a Gironella i que estiguin matriculats en centres públics o privats concertats d’educació infantil, primària o secundària obligatòria, de famílies en situacions de necessitats socials o econòmiques.

L’import de les ajudes variarà en funció de la situació de cada sol·licitant i el cost dels llibres o materials i tenint com a referència els criteris econòmics i socials. Cal recordar que fins l’any 2013, les ajudes es concedien a través de serveis socials i en base al protocol general d’ajudes en aquest àmbit.

L’import màxim que es destinarà a la totalitat dels ajuts és de 6.000 euros, seguint amb la inversió aplicada l’any passat, i duplicant la quantitat de recursos emprats l’any 2013. És el segon any consecutiu que l’Ajuntament de Gironella convoca aquestes subvencions amb la intenció d’ajudar a les famílies amb més dificultats.

El termini per a presentar sol·licituds a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, en horari d’atenció al públic, finalitzarà el proper divendres 26 de juny de 2015.

En tots els casos, serà necessari que el pare, mare o tutor legal de l’alumne col·labori amb el centre o AMPA en el projecte de socialització de llibres, en cas que el centre el porti a terme.

L’Ajuntament de Gironella posa a disposició més informació aquí.

FOTO: Imatge de Gironella. AUTOR: Ajuntament de Gironella.