El Consell Comarcal reprèn el Pla Educatiu del Berguedà

El Consell Comarcal del Berguedà ha reprès el Pla Educatiu Territorial de la comarca, treballant en la creació d’una Taula d’Educació i l’elaboració d’un mapa de recursos educatius.

Per fer-ho possible, primer de tot s’ha creat una Taula d’Educació dins l’estructura del Berguedà en Xarxa, que està integrada per representants del món educatiu: Inspecció, Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) de la zona, i Centre de Formació d’Adults dels Serveis Educatius de l’ens; així com per l’Agència de Desenvolupament del Berguedà; Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Berga; Gerència de Serveis Educatius de la Diputació de Barcelona; Oficina d’Inclusió Social i Departament d’Ensenyament del Consell Comarcal del Berguedà. La taula va iniciar el seu treball al gener d’aquest any i es reuneix un cop al mes amb l’objectiu de planificar i desplegar accions associades als eixos i als objectius del Pla. Des d’aquesta, a més, es treballa paral·lelament en la priorització d’eixos i d’objectius i en el desplegament d’accions envers aquestes prioritzacions.

També s’ha creat un mapa de recursos i estructures educatives de la comarca, elaborat per la Universitat de Vic amb el suport de la Diputació de Barcelona.

El mapa consta de dos nivells: per una banda és un mapa de recursos, de serveis i d’actuacions de l’àmbit educatiu, i per l’altra, és un mapa de relacions entre recursos i serveis, coordinacions i comissions de treball. El dimecres, 17 de juny, la Universitat de Vic va presentar la base de dades del mapa de recursos i l’informe als membres de la taula d’educació. Aquest informe és una eina bàsica que complementa el Pla i que “ens permet conèixer la situació dels recursos, els punts forts i febles, per així poder planificar, gestionar, coordinar i optimitzar recursos”, segons fonts de l’àrea d’Educació del Consell Comarcal.

El mapa, principalment, esdevindrà una eina de treball interna destinada als professionals de l’àmbit educatiu de la comarca que preveu una actualització periòdica dels recursos i, també de forma immediata, una segona revisió d’aquelles entitats que no han actualitzat la informació demanada. Més endavant, quan vagi agafant forma, serà un instrument d’informació per al ciutadà.

Al setembre de 2013 es va presentar el Pla Educatiu Territorial del Berguedà fruït d’una col·laboració del Consorci de Formació i Iniciatives Cercs-Berguedà (ara Agència de Desenvolupament de Berguedà), la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona i la Universitat de Vic. A partir de la creació de l’Agència es va reprendre el desenvolupament del Pla i, de comú acord entre els organismes i administracions implicades, es va prendre la decisió que la responsabilitat del Pla seria del Consell Comarcal del Berguedà.