La segona fase del Programa Inclou a Gironella obre una convocatòria per seleccionar 5 treballadors més

L’Ajuntament de Gironella ha aprovat una nova convocatòria per seleccionar a 5 persones treballadores per a la realització d’actuacions de caràcter temporal i d’interès general i social de suport als àmbits del consistori, dins del projecte Inclou, en un procés que comença el proper dijous 1 de juliol fins el 14 de juliol de 2015, ambdós inclosos.

Aquest projecte que té la finalitat de promoure la integració social i laboral de persones del municipi en situació d’exclusió social, oferirà dues places per a conserge d’espais municipals i tres per a peó de la via pública.

Les funcions del conserge d’espais municipals consistiran en vigilància i custòdia dels edificis municipals, que implicaran l’obertura i tancament en els horaris establerts, la vigilància en entrada i sortida de persones, i funcions referides al manteniment i neteja de l’espai, en funció de les activitats previstes.

Per altra banda, el càrrec de peó de via pública consistirà en realitzar tasques rutinàries i senzilles vinculades als treballs de construcció i manteniment de carreteres, ponts, mobiliari urbà i altres tipus d’obres públiques. Totes les sol·licituds s’hauran de presentar al Registre de l’Ajuntament de Gironella en horari d’atenció al públic, entre l’1 i el 14 de juliol de 2015

El contracte laboral que se subscriurà per a cada persona escollida serà de 6 mesos de durada, improrrogables, a partir de la data de contractació amb un promig de 37’5 hores setmanals de dilluns a divendres, de les quals, el 10% seran destinades a formació, tali com es farà constar en el contracte laboral.

El sou mensual brut és de 648’60 euros més la part proporcional de les pagues extraordinàries.

Per a poder participar en aquesta convocatòria s’ha de presentar la documentació i complir els paràmetres que es poden consultar al web de l’Ajuntament de Gironella, en aquest enllaç.