L’economia del Berguedà creix gràcies a la indústria alimentària

El PIB del Berguedà va créixer l’any passat un 0,82%, L’activitat a la comarca va mostrar un creixement -a diferència de la caiguda del 2013- però està encara per sota dels registres mitjans de Catalunya, on l’augment el 2014 se situa a l’1,52%. Són dades de l‘Anuari Econòmic Comarcal de Catalunya Caixa, l’informe més important que es publica cada any sobre el PIB català, comarca per comarca; dirigit pel catedràtic d’Economia Aplicada de la UAB, Josep Oliver.

A diferència del que va passar els anys 2000, en què les bases de la recuperació se sustentaven en la construcció i el sector públic, ara ha estat la indústria, en especial la indústria alimentària, el sector que ha empès aquest creixement. La indústria ha crescut un 2,15%. Un recuperació de la indústria, “molt rellevant”, segons el professor Oliver, i ha destacat l’especialització de la indústria alimentària, que a través de la demanda exterior, però també per la demanda interna, estan creixent de manera “molt galdosa”.

L’altra pota de la recuperació al Berguedà és el sector terciari. Els serveis han crescut un 0,70%. Dins d’aquest sector en ressalta el subsector dels serveis privats, fonamentalment els vinculats a la demanda de les famílies.

Pel contrari, el sector de la construcció continua a la baixa (-2,46%), tot i que les xifres apunten que s’està davant una lenta recuperació, ja que el 2013 el descens era molt més gran (-9%).  La continuïtat de la caiguda de la construcció reflecteix en especial la intensa contracció de l’obra civil (-19,48%) ja que el sector residencial ha començat a millorar (0,45%), amb els habitatges en construcció augmentant d’un 22,2%, malgrat que els iniciats encara queien (-42,86%).

I el sector primari, que el 2013 feia avenços, ha retrocedit. Ha patit una caiguda de gairebé el 2% (-1,86%). Va recular la ramaderia (-2,19%), tant el porcí com l’aviram i el boví. Es va moderar l’agricultura (-0,08%); en aquesta branca, la caiguda de cereals va ser forta, un -17,02%, que es va compensar només parcialment per les plantes ferratgeres (16,2%).

Pel que fa al mercat laboral, els afiliats al règim general i d’autònoms de la Seguretat Social van mostrar creixement (2,15% el 2014), amb un descens del 12,1% de l’atur registrat.

 

X