S’obre el procés per seleccionar les 15 persones que ocuparan un dels llocs de treball que ofereix per mig any l’Ajuntament de Berga

Els 15 llocs de treball que ofereix l’Ajuntament de Berga, que són 15 plans d’ocupació d’un programa de mig any de durada que subvenciona la Diputació de Barcelona, s’han publicat ja aquest matí al BOP (Butlletí Oficial de la Província). Aquests llocs de treball tenen com a objectiu la contractació laboral de persones que es troben a l’atur, requisit indispensable per poder participar en la convocatòria, i busquen l’adquisició d’experiència professional i millora de l’ocupació de les persones participants.

En aquest sentit, els 15 perfils convocats són: 1 assessor tècnic en remunicipalització de serveis; 1 assessor legal en remunicipalització de serveis; 1 agent de desenvolupament d’horts urbans i periurbans; 1 dinamitzador cultural per a Berga Ciutat escenari; 1 dinamitzador del món educatiu; 1 promotor integral de la millora del barri antic; 1 dinamitzador turístic; 1 coordinador del projecte d’arxiu i digitalització; 2 ajudants d’arxiu i digitalització; 2 agents solidaris d’intervenció familiar; 1 animador de lectura; 1 ajudant tècnic en tramitació electrònica i seu electrònica; 1 dinamitzador d’arxiu, millora de processos administratius i de l’administració electrònica i suport als programes inclosos en aquests plans d’ocupació.

Les persones interessades en participar al procés selectiu s’hauran d’adreçar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de Berga entre l’11 i el 25 de novembre, i caldrà que presentin la documentació següent: fotocòpia NIF o NIE (en el cas de no ser espanyol, cal presentar una fotocòpia acreditativa de la seva nacionalitat o, si hi manca, una fotocòpia del passaport). Currículum vitae actualitzat. Original o fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa d’estar inscrits al SOC amb data anterior a la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Original o fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa del mèrits al·legats per valorar el concurs. Per a més informació sobre aquestes places es pot consultar clicant aquí.

X