L’Ajuntament de Berga rep un crèdit d’ 1,6 milions per canviar l’enllumenat dels carrers per LEDS

El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ha concedit a l’Ajuntament de Berga un crèdit per valor de 1.682.434’13 euros en concepte de préstec IDAE, del programa d’ajudes per a la renovació de l’enllumenat exterior municipal. Gràcies a aquest ajut, que es va aprovar demanar-lo en un ple extraordinari l’octubre passat, es podran canviar les llums per LEDS (baix consum).

Les ajudes consisteixen en préstecs reintegrables sense interès a canvi que les actuacions aconsegueixin una reducció de les emissions de CO2 i en el consum d’energia final. El préstec és a interès 0% i amb un termini d’amortització de 10 anys que pot incloure 12 mesos de carència, amb possibilitat d’amortització total o parcial de l’ajuda, sense penalització.

El canvi de les lluminàries actuals per equips LED, de baix consum, suposarà passar d’un cost anual de 264.166 euros a un cost de 77.663’36 euros. Un estalvi de 186.500 euros l’any.

L’actuació preveu que l’Ajuntament de Berga canviï els fanals per LEDS, i en concret,  1.231 làmpades per unes de més eficients; la substitució de 1.677 lluminàries i làmpades; la implantació de 2.893 balasts electrònics; la instal·lació de 13 rellotges astronòmics, 11 sistemes de gestió centralitzada i 2.893 sistemes de regulació de flux lluminós; i la substitució d’11 quadres de control.

Amb la renovació de l’enllumenat es reduirà el consum d’energia elèctrica en un 72’77%. La previsió de l’equip de govern de la CUP és passar dels 1.583’596 MWh/any actuals a un consum previst de 431’235 MWh/any, fet que permetrà també obtenir la qualificació energètica de la nova instal·lació de categoria A.

Amb l’ajut concedit, l’Ajuntament de Berga ja podrà començar a treballar en el canvi d’enllumenat, que es preveu fer a la major part de la ciutat. En algunes zones de Berga ja hi ha il·luminació de baix consum, així com també al polígon industrial de La Valldan.

 

X