Saldes, primer municipi català amb el qualificatiu de ‘Cel nocturn de qualitat’

Saldes es podrà convertir el el primer poble de Catalunya que obté el qualificatiu de ‘Cel nocturn de qualitat’. Ja té aprovat el Pla de prevenció de la contaminació lluminosa, un projecte de millora de les instal·lacions d’enllumenat públic que compagina l’estalvi i l’eficiència energètica amb el compliment de normativa de contaminació lluminosa.

Aquest pla, elaborat per la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, servirà per presentar a la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, amb caràcter pioner, la sol·licitud de declaració de tres espais del municipi com a zones amb cel nocturn de qualitat.

Un espai amb ‘Cel nocturn de qualitat’ és una figura de protecció que considera oportú preservar la qualitat del cel nocturn a causa de les seves singulars característiques, com ara els espais d’interès natural, els entorns d’observatoris astronòmics, o les àrees urbanes que inclouen parcs o zones enjardinades.

Amb la voluntat de potenciar els valors ambientals, assolir una major eficiència energètica i incentivar el turisme ambiental de qualitat, Saldes ha establert una línia d’actuació estratègica amb dos objectius: millora de l’enllumenat públic per disminuir el consum energètic i l’impacte ambiental;  i foment de les activitats de coneixement i divulgació del medi natural nocturn.

En aquest sentit, en els últims temps s’han fet observacions astronòmiques, activitats esportives nocturnes, i s’està projectant fer un centre astronòmic, entre d’altres iniciatives.

Per la redacció de l’estudi, la Diputació de Barcelona ha comptat amb la col·laboració experta del Grup d’Estudis Luminotècnics de la Universitat Politècnica de Catalunya, i ha treballat estretament amb la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya.

 

FOTO: Vistes nocturnes des de Saldes, amb el Pedraforca al fons / DIPUTACIÓ de Barcelona

 

X