L’Ajuntament de Berga busca agents de policia per cobrir places temporals

L’Ajuntament de Berga busca agents de policia que ja siguin funcionaris de carrera per poder cobrir temporalment places vacants. El consistori està estudiant aquesta possibilitat, mentre no es puguin executar les convocatòries de l’oferta pública d’ocupació vigent. La idea és nodrir-se d’altres cossos policials i altres administracions locals mitjançant comissions de serveis de caràcter temporal durant un període màxim de dos anys.

Aquesta voluntat respon a la necessitat de cobrir les places que han quedat vacants per jubilacions i excedències, i que encara no es poden cobrir de forma definitiva per les limitacions que la Llei General de Pressupostos de l’Estat estableix anualment. Aquesta llei només permet reposar nous efectius amb caràcter definitiu en relació a les baixes definitives que s’han produït l’any anterior, és a dir, que l’Ajuntament pot incorporar tantes persones com baixes s’hagin produït en l’any anterior. La llei, però, no permet acumular les baixes definitives d’altres anys. D’altra banda, la incorporació de nous efectius exigeix passar prèviament per l’Escola de Policia durant un mínim d’un any acadèmic.

Els interessats i interessades que compleixin el requisits de ser funcionaris de carrera en servei actiu com a agents de policia poden adreçar-se al Servei de Recursos Humans de l’Ajuntament de Berga a través del telèfon 938214333 o enviant un correu electrònic a rh@ajberga.cat.

X