Les obres de portada d’aigües a Queralt avancen a bon ritme

Les obres de portada d’aigües a Queralt que s’estan duent a terme gràcies a la subvenció de la Diputació de Barcelona segueixen a bon ritme i s’està a punt de completar la substitució de la canalització des de la Font del Perdigall fins a Queralt.

D’aquesta manera, la nova canalització instal·lada al llarg del Camí de l’Aigua s’adapta a la nova normativa actual substituint l’antiga canonada de fibrociment, que es trobava en molt mal estat i patia de diverses deficiències cròniques de disseny, per una de polietielè, que millora la seguretat de la prestació del servei.

Pel que fa a aquestes obres de millora, el projecte original contemplava també la construcció d’un primer tram de canalització que havia de permetre aportar cabals provinents del sistema Tagast- Font Obscura en cas d’escassetat de cabals a la Font del Perdigall. La construcció d’aquest primer tram es va desestimar en primer moment per un seguit de retards causats per diverses dificultats legals, la qual cosa va fer que s’apostés per dividir el projecte en dues fases i afegir-n’hi una tercera. Així ho detalla el regidor d’Urbanisme, Oriol Camps: “L’obra s’ha hagut de plantejar sempre mirant de fer el que es podia per salvar l’import de la subvenció i tenint en compte les limitacions amb les quals ens hem anat trobant. Però ara podem dir que s’ha pogut dur a terme aproximadament la meitat del projecte inicial afegint-hi la reparació corresponent a la tercera fase. Per tant, un any després i malgrat tots els entrebancs, veure que tenim gairebé la totalitat de la xarxa existent a punt de ser renovada és motiu de satisfacció”, assegura.

En aquest sentit, Camps també destaca la complexitat d’aquestes obres, que en el seu moment van comportar, fins i tot, la intervenció d’un helicòpter per tal de poder portar els materials necessaris a la zona de treballs, de molt difícil accés.

Un cop finalitzi la canalització que a dia d’avui s’està duent a terme, quedaran completes la segona i tercera fase del projecte, que consistien en la canalització des del Perdigall fins al dipòsit de Sant Joan i del dipòsit de Sant Joan fins a Queralt, respectivament.

X