Convergència pensa en els voluntaris com una solució per enfortir les entitats de Berga

Són moltes les entitats que existeixen a Berga. La majoria tenen ganes de fer coses però en molts casos no les acaben portant a terme perquè no disposen d’un nombre de persones suficient per assumir-les. El grup de Convergència ha posat l’ull en aquesta problemàtica i proposa al consistori la creació d’un programa de foment del voluntariat comunitari a la ciutat per tal d’oferir més eines a les entitats perquè puguin posar el seu gra de sorra en el procés dinamització del municipi.

Els convergents consideren que la figura dels voluntaris podria solucionar molts problemes a les entitats de la ciutat, ja que “aporten un caliu i una manera de fer diferents que complementen perfectament i aporten un valor afegit a la feina que desenvolupen els professionals“. Ara bé, recalquen que el voluntariat comunitari no ha de fer que es prescindeixi de cap lloc de treball ja existent ni que s’estalviïn contractacions públiques que s’haurien pogut fer d’una altra manera. Per als convergents, passa just el contrari: els voluntaris “identifiquen noves necessitats de la comunitat que acaben donant lloc a nous llocs de treball“.

Per aquest motiu, el programa ha de perseguir uns objectius concrets. D’entrada, ha de servir per mobilitzar més voluntaris per a causes i projectes positius per a la ciutat. A més, ha de propiciar que l’activitat dels voluntaris sigui més eficaç del que ho és ara i ha de donar valor a la seva feina i a les entitats berguedanes.

Sensibilitzar, formar, canalitzar, reconèixer i gestionar

El programa de foment del voluntariat s’ha d’enfocar des de diverses dimensions. Convergència recalca que una de les vessants fonamentals que s’ha de tenir en compte a l’hora de portar a terme el programa és la sensibilitzadora: s’ha de treballar per motivar les persones de la ciutat i fer que s’impliquin en el voluntariat.

També és important, segons els convergents, que es proporcionin els coneixements necessaris als voluntaris per tal que puguin ser més útils i eficaços en la seva tasca. En aquest sentit, també és vital que els voluntaris puguin treballar sense problemes en diferents projectes, ja siguin de la ciutat o de la comarca.

Però per trobar voluntaris no n’hi ha prou amb sensibilitzar la població i motivar-la. És necessari que es reconegui d’alguna manera la tasca del voluntariat, de manera que Convergència proposa que es doti de valor la feina d’aquestes persones, ja sigui de manera simbòlica o a través d’incentius.

Un regidor i un tècnic municipal

L’Ajuntament de Berga comptarà ben aviat amb un tècnic municipal de participació. Per això, segons Convergència, és un bon moment per impulsar un programa d’aquestes característiques. Segons expliquen en la proposta que aquest dijous portaran al ple del mes de novembre, posar en marxa el programa requereix l’impuls d’un tècnic municipal, però també el d’un regidor i la col·laboració de diferents àrees de l’Ajuntament.

A banda de tot això, l’Ajuntament ha de tenir en compte que, a l’hora d’implementar un programa com aquest, s’ha de crear un Punt de Voluntariat, és a dir, un espai que gestioni i faciliti la connexió entre les entitats i els voluntaris i que distribueixi a aquests últims d’acord amb les necessitats de la ciutat.

FOTO. Els regidors de Convergència de Berga, en un dels darrers plens a l’Ajuntament / AUTOR: Marc Canturri

X