L’expulsió d’un membre d’una comparsa de la Patum haurà de ser aprovada per dos terços de la plantilla

Les regles del joc ja estan fixades. Aquest divendres el Patronat de la Patum es va reunir per acordar quins han de ser els criteris a seguir per les comparses a l’hora de redactar els seus nous reglaments i per fixar els períodes en els quals s’hauran d’anar executant tots els canvis. En altres paraules, la reunió va servir per ratificar el que ja es va anunciar fa unes setmanes en el Patronat extraordinari.

D’entrada, totes les comparses es reuniran fins el 31 de març per decidir els canvis que hi haurà en el seu règim intern i, abans del 7 d’abril, hauran de presentar els nous estatuts a la regidoria de Patum. Dues setmanes més tard, el 21 d’abril, el Patronat es reunirà per aprovar cada reglament. I, finalment, abans del mes de maig hauran de ser ratificats tots els caps de colla de la comparsa en una votació en què hauran de comptar amb el suport de més de la meitat dels membres. Un cop ratificats, les comparses seguiran amb el seu funcionament habitual.

Pel que fa als punts mínims que ha de complir el reglament de cada comparsa, l’expulsió d’un membre d’una comparsa haurà de ser aprovada per dos terços de la plantilla. En canvi, l’entrada d’una persona a la plantilla d’una comparsa haurà de ser aprovada per més de la meitat dels membres titulars del grup. En aquest sentit, el Patronat exigeix que l’acceptació dels membres “es regeixi per criteris universals”. D’aquesta manera, l’ens estipula que podran formar part d’una comparsa “totes les persones que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en la finalitat de la comparsa, sense perjudici de gènere, religió, procedència, identitat sexual o qualsevol altre condició”.

X