Cercs premiarà amb diners els millors estudiants del municipi

AUTOR: Quim Puig

Cercs premiarà econòmicament els millors estudiants del municipi. L’Ajuntament va aprovar en el ple municipal de l’11 gener les bases reguladores d’aquesta nova iniciativa, que recompensarà econòmicament els bons resultats acadèmics però també el compromís social dels estudiants amb entitats cercorines de caire altruista. L’objectiu dels premis és reconèixer valors com l’esforç, el mèrit i l’excel·lència.

Els Premis per a Estudiants del Municipi de Cercs seran anuals i aniran adreçats a tots els estudiants empadronats al poble que estiguin cursant o hagin cursat algun tipus de formació reglada, ja sigui primària, secundària obligatòria, secundària no obligatòria, formació professional o estudis universitaris.

Ara bé, els candidats hauran de complir una sèrie de condicions com per exemple, tenir una nota mitjana no inferior a notable, un expedient acadèmic sense assignatures suspeses i estar al corrent de les seves obligacions tributàries, tant el propi estudiant com els seus tutors legals.

L’Ajuntament de Cercs, segueix treballant en la seva aposta per aconseguir una formació de qualitat i, per assolir-ho, ha planejat diverses accions entre les quals s’hi troba la creació del nou programa de Premis per a Estudiants del Municipi de Cercs.

FOTO. Un estudiant pren apunts amb un llapis / Quim Puig – El Punt Avui

X