Un inventari de la Diputació detalla que Sant Jaume de Frontanyà té gairebé 59 quilòmetres de camins

Sant Jaume de Frontanyà té un total de 37 camins que sumen un total de 58,638 quilòmetres. Així ho detalla el catàleg de camins que ha fet la Diputació de Barcelona i que va ser lliurat ahir a l’alcalde del municipi, Rubén Lladós, per part del diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega.

L’ens provincial ha redactat aquest document després de fer un inventari dels trets fonamentals del conjunt de vies municipals existents a dia d’avui en el terme municipal de Sant Jaume. Després de les indicacions dels tècnics encarregats de la redacció i diversos representants de l’ajuntament, la Diputació va realitzar un treball de camp amb visites als 37 camins on va recollir dades descriptives per processar-les informàticament més tard.

De cada camí se n’ha fet una fitxa resum amb les dades identificatives com el codi, el nom, l’extrem i el topònim i la situació, les dades generals amb l’estat de conservació, la longitud, l’amplada i la tipologia. També s’ha realitzat una descripció de cada vial adjuntat-hi fotografies, el perfil longitudinal, l’inventari d’elements, les amplades i el tipus de ferm.

X