El Patronat i els Plens no es posen d’acord sobre quina ha de ser la composició de la plantilla de la comparsa

El Patronat de la Patum i la comparsa dels Plens no es posen d’acord. Tot i que hi ha hagut diverses propostes per apropar posicions, a dia d’avui encara no n’hi ha cap que convenci a totes dues parts i acabi amb el debat sobre la composició que ha de tenir la plantilla de la colla.

Inicialment el Patronat va ordenar a totes les comparses -els Plens, inclosa- que tornessin a les plantilles del setembre del 2016 per tal que fossin els membres d’aleshores els que decidissin els nous reglaments interns de la colla. Però la proposta no va convèncer els Plens, que estaven immersos en una crisi interna, havien expulsat tres membres i ja havien nombrat els seus tres substituts. Des d’aleshores, el debat per decidir com ha de quedar la plantilla ha anat agafant força i avui en dia encara perviu.

Tot i això, la comparsa dels Plens ja ha presentat una proposta de reglament intern modificat, tal com va ordenar l’ens. Ara bé, aquesta proposta es treballarà amb més detall en els propers dies per concretar alguns aspectes de forma conjunta, entre comparsa i Patronat.

També ho han fet a resta de comparses, que ja han fet arribar les seves noves normatives al grup de treball creat per fer-ne la revisió. D’aquests reglaments, 7 ja han estat aprovades per les respectives comparses i 2 altres estan pendents d’aprovació en els propers dies.

Ratificacions dels caps de colla

El següent pas previst per calendari és la ratificació dels caps de colla. Se celebra aquest mateix dissabte, 29 d’abril, a la Casa de la Patum, que està oberta fins les 8 del vespre per tal que els membres de les comparses que així ho desitgin puguin exercir el seu dret a vot.

Les votacions són secretes i el Patronat també permet la possibilitat de votar a través d’un escrit exclusiu per a aquesta finalitat, pensat per a les persones que no puguin votar presencialment. Els resultats es traslladaran a cada comparsa per ser aprovats a nivell intern.

X