First Stop

Patum

La Patum infantil detecta dades sospitoses en els inscrits i comprovarà la seva identitat

La Patum infantil detecta dades sospitoses en els inscrits i comprovarà la seva identitat

La Patum infantil demanarà la documentació oficial dels més de 250 inscrits online en el sorteig per accedir en alguna de les comparses de cara a la festa del proper juny. L’organització ha detectat que les dades que tenia dels infants d’anys anteriors han canviat i, per això, comprovaran l’autenticitat de totes elles. Per exemple, s’han detectat modificacions en la data, l’any de naixement i els cognoms.

La Patum infantil ha de complir la normativa del foc i, per això, ha de tenir molta més cura amb les dades dels infants que hi participen. Per aquest motiu, durant els sortejos previstos pels dies 22, 23 i 24 de maig, l’organització s’encarregarà de fer la validació corresponent de les dades trameses per internet. Tota la documentació aportada serà retornada als pares al moment, un cop feta la validació de les dades.

Què es demana?

D’entrada, el DNI, el llibre de família o qualsevol altre document oficial on aparegui el menor amb una fotografia, la data de naixement i el número d’identificació. Si l’inscrit no té DNI, es pot aportar algun altre tipus de documentació com ara la targeta sanitària (per la data de naixement) i algun altre document oficial on consti la seva fotografia, el nom i els cognoms.

A més, l’organització recalca que no servirà cap imatge digitalitzada ni mostrada a través del mòbil. Per tant, es descarta la possibilitat de passar el tràmit amb una foto enviada a través de Whatsapp, Telegram o similars. Ha de ser el document físic i el nen o nena ha de ser-hi present per tal d’agafar-li l’alçada.

El tràmit ha de ser superat per tots els inscrits. També pels nens i nenes que hagin format part d’alguna comparsa en anys anteriors. Tanmateix, els afectats per la normativa del foc s’han de presentar al sorteig per notificar-ho. Si no ho fan, perdran el dret a plaça reservada de cara a Patums posteriors.

Atenció especial en els inscrits per fer de ple

Tots els inscrits a la comparsa dels plens hauran de complir tots els requisits esmentats. A més, la persona acompanyant serà la que designin els pares o tutors legals el mateix dia del sorteig (dimecres 23, a les 18h). Si no hi ha acompanyant designat en el moment del sorteig, la plaça quedarà vacant.

Un cop realitzat el sorteig, l’acompanyant de ple no es podrà modificar. A més, si ni el nen ni l’acompanyant fan el curset del foc no podran saltar a la plaça i el salt quedarà anul·lat.

Tots els interessats en fer de ple que no hagin fet la inscripció online (de l’1 al 14 de maig, ja tancada), podran inscriure’s el mateix dia del sorteig.

Calendari

Dilluns 22 de maig. 

 • Es mesuren els nens/es participants a les comparses de la patum de l’any anterior.
 • Els nens/es inclosos en la mida demanada per la comparsa participant continuaran a la mateixa comparsa.
 • Els nens/es que passin de la mida demanada entraran a formar part d’un altra comparsa.
 • Els nens/es afectats per la normativa del foc han d’assistir igualment en el sorteig. Si no volen accedir a cap comparsa i conservar el dret a plaça per a properes Patums, ho han de notificar.

Dimarts 23 de maig.

 • Es mesuraran, els nens/es que vulguin participar per primera vegada en una comparsa.
 • Es repartiran indistintament i per sorteig, les places vacants del dia anterior entre:
  • Nens/es que participin per primera vegada a la patum.
  • Nens/es participants l’any anterior a la comparsa dels plens.
  • Nens/es que comencin un nou cicle, després d’haver descansat un any.

Dimecres 24 de maig.

 • Es faran les inscripcions per la comparsa dels plens.

 

 

Inscripcions llei del foc normativa del foc Patum Infantil

Estic amb tu

Comentaris