L’Ajuntament de Berga eixuga els 2,8 milions de deute a proveïdors que hi havia l’any 2015

Els Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Berga han eixugat el deute històric a proveïdors, que fa cosa de dos anys, el juliol del 2015, ascendia a 2.800.000€. Fins el desembre passat el consistori ja havia reduït aquest deute fins als 950.000€ i, finalment, aquest setembre el calaix dels deutes a proveïdors a quedat buit.

El pagament total del deute a proveïdors s’ha fet efectiu en aquestes darreres setmanes gràcies a la reserva d’ingressos d’exercicis tancats, així com amb “la implantació d’una nova estratègia econòmica per a millorar la gestió i exercir un control més exhaustiu de la despesa”, segons explica l’Ajuntament en un comunicat. Es tracta, segons ha explicat en nombroses ocasions el regidor de Planificació Pressupostària, Francesc Ribera, d’una metodologia aplicada a través d’un programari específic per a quantificar els ingressos i les despeses de les més de mil partides pressupostàries de les diferents àrees de l’Ajuntament.

Adéu al risc de reclamacions jurídiques

El regidor de Planificació Pressupostària, Francesc Ribera, ha explicat que és una notícia “molt positiva, ja que ha permès anar eliminant el risc de possibles reclamacions jurídiques de més de les 2.000 factures impagades, així com les indemnitzacions corresponents per la demora en els pagaments pendents”. El regidor, a més, ha destacat que el deute ha estat sufragat mantenint el pagament de totes les factures a 30 dies i complint amb les obligacions creditícies.

Per últim, Ribera ha recordat que, malgrat haver suprimit el deute a proveïdors, caldrà anar tornant els préstecs bancaris adquirits pel consistori, el darrer dels quals finalitzarà l’any 2022.

X