Amb l’entrada de l’hivern, arriben els desembussaments urgents i el poliuretà per aïllar-nos del fred

Dues empreses catalanes, professionals i eficients ofereixen els seus serveis, una de desembussaments a Barcelona i l’altra, PROYECCIÓN VALLÉS, pionera en la instal·lació de poliuretà com aïllant tèrmic i acústic

Hi ha un món professional que ens pot semblar llunyà, però que proporciona un servei del tot necessari: Desembussaments. ECOEMBUS és el nom de l’empresa de Desembussaments Barcelona, que també és una referència en el sector de la neteja i manteniment.

Ofereixen uns serveis molt econòmics i eficients ja que és l’única empresa que treballa a Barcelona i província amb una tecnologia moderna instal·lada en vehicles petits, fet que els permet treballar en més d’una assistència de desembussament a la vegada. En menys d’una hora els treballadors d’ECOEMBUS es traslladen a l’indret on sigui necessari solucionar el problema. Servei 24 hores, tots els dies de l’any.
A més del servei d’urgències, l’empresa també realitza feines de manteniment, sobretot en grans edificis i instal·lacions on cal fer-hi revisions periòdiques i cada vegada més, també en immobles particulars.

Les noves tecnologies juguen un paper fonamental en resoldre els problemes

Gràcies a les càmeres de localització de l’empresa, es pot trobar l’embussament minimitzant d’aquesta manera les obres que s’hagin de dur a terme per solucionar-lo. Des de camions cisterna fins a la visita a una llar per arreglar un problema de desaigües, l’empresa dona solucions integrals per a qualsevol problemàtica.

La fontaneria i la serralleria són les professions amb més demanda de caràcter urgent, per això val la pena tenir sempre el número de telèfon de l’empresa a mà, tot i que actualment aquesta frase ha quedat desfasada, el què s’ha de tenir és el mòbil a prop per poder consultar i trobar la solució a qualsevol problema.

Arriba l’hivern i els edificis que no estan ben aïllats tèrmicament i acústica, tindran problemes. L’aïllament tèrmic amb poliuretà és el més efectiu en aquests casos. El material és conegut com goma escuma, escuma de poliuretà o poliuretà injectat, amb moltes aplicacions en el mon de la construcció, de la llar i de l’habitatge. El poliuretà és pot instal·lar amb la tècnica de projecció, un sistema que consisteix en aplicar-lo a l’instant i al mateix lloc on calgui fer-ho.

L’aïllament tèrmic amb poliuretà aïlla del fred les parets, sostres i façanes

Aquest material és totalment innocu per a la salut humana. Per les seves propietats s’ha convertit en el millor aïllant tèrmic que absorbeix sorolls i serveix també com a farciment en la rehabilitació d’edificis. La ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) dona fe que l’empresa catalana PROYECCIÓN VALLÉS és una de les pioneres en l’aplicació d’aquest material, fet que la converteix en l’empresa de referència en el sector de la construcció amb una llarga i dilatada experiència.

Tant a l’exterior, com a l’interior, aquest material és la solució. Parets, sostres, façanes… Tot es pot aïllar amb poliuretà. És impermeable, de manera que els aïllaments queden segellats perfectament. També permet tapar forats, solucionar irregularitats o esquerdes a les façanes, etc…

De cara a l’hivern, el poliuretà és el millor aliat, sempre i quan l’instal·lin professionals. El poliuretà a banda del fred, també aïlla de la calor i de tota mena de sorolls. Es ignífug i retarda l’efecte del foc si se’n produeix. Té una gran durabilitat molt per sobre d’altres material aïllants..

X