Habiliten més passos i espais per als vianants a l’entorn del convent de Sant Francesc

El nou aspecte viari de Sant Francesc pren color aquest dimarts. Pintar els nous senyals viaris de l’entorn de Sant Francesc és l’última mesura que queda per fer, després de mesos de treball per eliminar les barreres arquitectòniques i adequar la zona a les persones de mobilitat reduïda. En concret, es pintarà un nou pas de vianants entre la façana del convent i les escales de Remunta, s’habilitarà una nova plaça d’aparcament per a minusvàlids just davant l’església i es repintaran les marques viàries de l’espai (aparcaments, passos de vianants…).

Plànol Pintura St. Francesc

La part de davant del convent canvia substancialment respecte com estava organitzada fins ara. S’hi podrà seguir circulant en cotxe però en canvi no s’hi podrà aparcar, excepte en el cas dels vehicles que transportin persones amb minusvalidesa. Per a aquests últims, l’Ajuntament ha habilitat una plaça d’aparcament, a escassos metres de la porta del convent.

A banda, el consistori preveu repintar diversos passos de vianants que ja existeixen des de fa temps, com el que hi ha entre la plaça d’Antoni Baylina (la de l’escola de música) i el carrer Clavé (el que puja cap a la porta del convent) o el de la cruïlla entre el carrer Clavé i la pujada de Sant Francesc (que porta als aparcaments de la part nord). També es pintaran les marques viàries dels aparcaments del capdamunt de la Ronda de Queralt, a tocar del carrer Clavé.

Sant Francesc, doncs, guanya bastant espai per a vianants. La zona de davant del convent passa a ser fàcilment transitable, amb llocs prou amples per passejar-hi amb seguretat, i espais adaptats per a persones amb problemes de mobilitat. Tot plegat, però, va en detriment d’algunes places d’aparcament, les que fins ara hi havia al carrer Clavé i que ara passen a ser espai per a vianants.

Més de 60.000 euros de millores

Les obres han estat executades per l’empresa berguedana Construccions Beravi. El projecte va ser realitzat pels Serveis Tècnics Municipals, mentre que la contractació i la direcció facultativa dels treballs l’ha portat a terme l’empresa municipal BRG Serveis, que també gestiona la Zona Blava i la neteja d’edificis municipals, entre d’altres serveis.

L’obra de millora i d’adequació de l’entorn del convent de Sant Francesc ha tingut un cost total de 60.430, 45€ i ha estat finançada íntegrament a través d’una subvenció de la Diputació de Barcelona.

sant-francesc-mobilitat-1

sant-francesc-1