Les entitats de Berga poden demanar ajuts per finançar activitats fetes durant el 2018

60.000 euros per a entitats sense ànim de lucre que hagin organitzat activitats a Berga durant el 2018. L’Ajuntament de Berga obrirà aquest dissabte el termini perquè les entitats puguin demanar ajuts  per a activitats o projectes realitzats entre l’1 de gener i el 31 de desembre d’aquest 2018.

El consistori ha dividit els 60.000 euros per àmbits. En concret, destinarà 10.000 a projectes culturals, 3.000€ a l’educació, 7.000€ a activitats esportives, 3.000€ a joventut, 23.000 euros a afers socials, 2.000 euros per a projectes sobre medi ambient i 12.000 euros en accions relacionades amb les polítiques d’ocupació.

L’import concedit per a cada activitat es determinarà en funció dels criteris estipulats en les bases reguladores de les subvencions. En cap cas la subvenció podrà servir per finançar més del 50% del total del cost de l’activitat. L’ajut, a més, és compatible amb qualsevol altra subvenció concedida per altres entitats, públiques o privades.

Cada entitat podrà presentar en la present convocatòria dues sol·licituds com a màxim. El termini per a la presentació de les sol·licituds estarà fins el proper 18 de gener de 2019. La tramitació es podrà realitzar només telemàticament, omplint el formulari disponible al web de l’Ajuntament.

Quan s’hagin resolt les sol·licituds, les entitats que obtinguin finançament hauran d’aportar la documentació justificativa corresponent. El pagament dels imports concedits es realitzarà abans del 31 de març de 2019.

X