Guardiola, la Pobla de Lillet i Castellar de n’Hug digitalitzen els seus arxius municipals

Els ajuntaments de Guardiola de Berguedà, la Pobla de Lillet i Castellar de n’Hug estan duent a terme la digitalització dels seus fons municipals, amb el suport del programa de digitalització de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

En concret, es digitalitza documentació com les actes municipals, padrons municipals d’habitants, llibres d’amillarament, cadastres, atermenaments, llibres de juntes i comissions municipals, i decrets d’alcaldia. En total, es digitalitzaran més de 10.000 documents de l’Arxiu Municipal de Guardiola de Berguedà; més de 8.000 de l’Arxiu Municipal de Castellar de N’Hug i més de 33.000 de l’Arxiu Municipal de La Pobla de Lillet.

El projecte de digitalització de la XAM suposa la salvaguarda de tota la documentació conservada anterior al segle XIX de 53 ajuntaments de la demarcació de Barcelona, garantint la seva preservació física i facilitant-ne la difusió i l’accessibilitat per a investigadors i ciutadania en general.

Aquest projecte de digitalització suposa també la preservació dels originals, ja que a partir d’ara ja no serà necessari manipular-los per consultar-los, de manera que es garantirà la seva conservació permanent.

 

X