Les maces fan el primer pas per independitzar-se dels plens i tenir una comparsa pròpia

Les maces i els plens han començat els tràmit per separar-se. Si les gestions que han començat arriben a bon port, la comparsa que hi havia fins ara, i que englobava els vestidors de plens i les maces, es dividiria en dos, cadascuna amb el seu cap de colla i completament independents.

Tres representants de les maces i dos dels vestidors de plens, entre els quals el nou cap de colla, Joan Sala, han signat un principi d’acord amb l’alcaldessa, Montserrat Venturós, per començar els tràmits per crear dues comparses diferenciades: els vestidors de plens mantindrien el control de les maces durant els passacarrers i el dia dels Quatre Fuets, i una nova comparsa s’ocuparia de les maces a la Patum de lluïment i a la completa.

Així, la nova denominació oficial de les comparses passaria a ser:

  • Comparsa dels Plens i Maces de Passacarrers i Quatre Fuets
  • Comparsa de les Maces de Lluïment i Nit a la Plaça

El pacte es va signar el divendres 22 de març, i aquella mateixa nit es va portar a la reunió del Patronat de la Patum, que hi va donar el vistiplau per unanimitat. Però l’Ajuntament no ho va fer públic, i s’ha mantingut secret fins avui.

El document que van signar les dues parts, a què ha tingut accés l’Aquí Berguedàreconeix que hi havia una “situació anòmala” i que, de facto, les dues comparses ja treballaven per separat. Per tant, ara calia “adaptar la comparseria al funcionalment” real i “reconèixer els usos i costums dels participants de les maces”.

Aquest acord entre les dues bandes suposa un inici de les negociacions inèdit fins ara. La nova comparsa de les maces ja ha elaborat un esborrany de reglament intern amb els criteris que fixa l’Ajuntament. Segons ha explicat a l’Aquí Berguedà l’alcaldessa de la ciutat, Montse Venturós, aquest document ara és a mans de la comparsa dels Plens perquè proposi les esmenes que cregui oportunes. El següent pas serà que el consistori l’analitzi i el validi. De moment, no hi ha termini per acabar els tràmits.

La separació fallida del 1993

Les maces fa anys que aspiraven a funcionar autònomament. En la documentació antiga de la Patum, apareixien termes com “diables” (1922-1936) o bé la combinació de “maces y plens” o “comparsa de masses y plens”, que es va anar repetint fins als anys 70.

Però l’any 1993 hi va haver un primer intent de separació. En deixa constància el Llibre de la Patum, que es va estrenar just aquell any. Al full on signen tots els caps de colla, hi ha el nom de “Miquel Moya i Solé” com a responsable de la colla de les maces, separada de la dels vestidors de plens. Finalment, aquella signatura es va quedar en blanc, i en llapis, al costat de “vestidors de plens”, algú hi va afegir “…i maces”. A sota, hi va signar Josep Sobrevias.

Per a les maces, el document demostra que ja fa 26 anys hi va haver una separació de les comparses, però que finalment no es va portar a la pràctica.

El segon intent de separació, que ara podria culminar, va començar el 2017, durant la crisi interna dels vestidors de plens. Les maces es van trobar al marge de la gestió de la crisi, i passat el Corpus del 2017, es van reunir amb l’alcaldessa i amb la regidora de la Patum, Mònica Garcia. En aquella reunió, van deixar clar que els vuit titulars de la comparsa de les maces estaven determinats a començar un “procés de reconeixement oficial” i ja van presentar un primer esborrany del reglament intern.

Com seria la nova comparsa de les maces

La comparsa de les Maces de Lluïment i Nit a la Plaça tindria vuit membres. Segons el reglament de règim intern, el cap de colla s’escolliria per majoria simple en una votació secreta de tots els membres de la colla. Hi hauria també un responsable de fuets, que en “tindrà cura de forma adequada i seguint les normes de seguretat”. I es reconeix també la figura de l’ajudant, que és tothom que “ajuda i col·labora pel bon funcionament de la comparsa”.

Com exigeix l’Ajuntament, l’esborrany de reglament inclou mesures de participació de la ciutadania a la comparsa de les maces. Per saltar de maça a la Patum de Lluïment, cal anar “a l’assaig general, adreçar-se als responsables de les maces” i conèixe’n la coreografia o tenir interès d’“aprendre-la”. Com és habitual, per saltar de maça a la Patum completa, només cal “demanar tanda i respectar l’ordre assignat i les indicacions dels responsables del salt”.

X