Les nostres propostes per canviar Berga

1. SERVEIS MUNICIPALS
· Si finalment el Catsalut, crea l’empresa pública per gestionar el nostre Hospital, nosaltres encetarem la via administrativa perquè la gestió de la Residència, passi a l’empresa municipal. També vetllarem perquè el càtering i la neteja d’hospital i residència es puguin re-municipalitzar.
· Re-municipalització del servei de l’aigua, perquè l’aigua és un bé comú i essencial per a tots i totes.

2. BARRIS
. Iniciarem els tràmits necessaris per fer realitat el museu de la Patum en edificis municipals dins de la plaça Sant Pere (edifici Ateneu + edifici Escacs).
· Mercat Municipal: fer un pàrquing municipal que doni aparcament a tot el carrer major, com a mesura complementària per activar aquest eix comercial.
· Cedir més espai dins de l’hotel d’entitats a l’AAVV Santa Eulàlia.
· Donar nou ús al Telecentre, reorganitzant l’espai per encabir una entitat per a joves on poderdonar sortida a les seves idees i com a espai d’esbarjo.
· Pla d’actuació específic anual en tots els barris. Tant d’asfaltat, com accessibilitat i reparació de voreres, dedicant una partida anual d’entre 100 i 150 mil euros.
· Construcció de la pista coberta a Sta. Eulàlia, prèvia consulta popular amb els veïns i veïnes.
· Rehabilitació del Parc del Lledó: Il·luminació, Vigilància, Manteniment. Estudi d’usos. Buscarem solucions per tal que esdevingui un pol cultural, juntament amb Sant Francesc.

3. SALUT I ESPORTS

Vetllar constantment pel nostre hospital, el gestioni qui el gestioni.
Reaprofitament de la part nova de l’hospital.
· Acabar de desenvolupar Berga ciutat cardioprotegida. Nosaltres si ho farem, complirem el nostre programa, és el nostre compromís amb tots i totes vosaltres.
· Crearem la figura d’un tècnic en salut local. Elaboració del Pla de Salut local (coordinació amb Primària, Hospital, entitats veïnals i associacions).
· Treballarem de costat amb la Taula Esportiva de la Ciutat de Berga (integrada per 10 clubs). Aquestes entitats organitzen més de 40 activitats anuals a la nostra Ciutat, per tant buscarem recursos per les següents actuacions en els pròxims 4 anys.

4. PROMOCIÓ ECONÒMICA I LLEURE
· Berga ciutat senderista. Millorar senyalització, cura, promoció i educació dels camins. Per a Berguedans i turistes.
· Reclamar a la Generalitat el finançament que li correspon a La Patum.
· Reducció de l’IAE per a empreses i autònoms: estudiar que la tarifació de l’Impost d’Activitats Econòmiques es faci per activitat i no per metres.
· Adequació d’un espai

5. EDUCACIÓ
· Promourem l’increment de professionals en atenció a la diversitat.
· Crear un projecte municipal de coordinació educativa amb els diferents centres educatius de la ciutat.
· Fer les gestions oportunes per portar a la ciutat graus mitjans i superiors en noves tecnologies, sostenibilitat, energies renovables i medi ambient Buscaríem la millor ubicació dintre d’algun dels edificis municipals en desús.

Aquest 26-M, Vota Berga en Comú.

X