El porta a porta funciona al Berguedà: els 12 municipis que l’han implantat reciclen més del 80% dels residus que generen

En el primer mig any del nou model de recollida només el 17% de residus entren a l’abocador. El president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, i el conseller comarcal de Medi Ambient, Francesc Xavier Francàs, han presentat avui els resultats dels primers 6 mesos d’aplicació del model de recollida porta a porta a 12 municipis dels 31 municipis del Berguedà. Les dades analitzades són des de l’octubre 2018 – quan es va iniciar – fins a l’abril de 2019.

Des del novembre fins a l’abril, els 12 municipis porta a porta han reciclat per sobre del 80%, arribant a un màxim del 85%, el mes de març d’enguany. Si s’agafa el global de tots els mesos, dels 12 municipis, s’assoleix una taxa de reciclatge del 82,83%. La fracció orgànica de residus municipals suposa un 42%, el vidre un 12%, els envasos un 14% i el paper un 12%. El 17% és la fracció resta que va a parar directament a l’abocador de Font Ollera. Abans del porta a porta, entraven a l’abocador 3 de cada 4 kg de residus.

Si agafem les dades del total del Berguedà (els 31 municipis, càmpings…) la taxa se situa a l’entorn del 60%. El tant per cent de reciclatge continua sent elevat però no tant si el comparem amb el de només els 12 municipis porta a porta. La diferència entre els llocs on s’aplica el porta a porta i on no s’aplica queda clara i confirma el nou model com un sistema eficaç per obtenir excel·lents percentatges de reciclatge.

Tanmateix, queden deures pendents per fer. D’una banda, falta aplicar el sistema d’àrees tancades als 19 municipis restants on no es fa la recollida porta a porta. També s’ha de millorar el triatge als càmpingsanar eliminant punts on hi ha abandonaments freqüentscom arribar al turisme perquè recicli… Amb tot, el conseller Francàs i el president, Josep Lara, consideren que la recollida porta a porta està consolidada i, amb els mesos, es podran anar polint els detalls per fer augmentar encara més la selecció dels residus.