Berga pressiona perquè l’Estat permeti als electes amb permís de paternitat o maternitat votar als plens

Acord a Berga per fer pressió al govern de l’Estat per tal que permeti als regidors i regidores amb permís de paternitat o maternitat tenir vot als plens municipals. L’Ajuntament ha aprovat una moció proposada per la CUP que demana al govern espanyol que permeti la delegació del vot als regidors o regidores amb permís.

La moció ha comptat amb el suport de tots els grups presents a la sala: PDeCAT-CDC i ERC a banda de la CUP, que era qui la proposava. La regidora del PSC, Rosalia Monroy, i el regidor d’ICV, Joan Torres, no han assistit a la sessió.

La moció també dicta que es demanarà als grups parlamentaris presents a les cambres legislatives que “es predisposin amb la sensibilitat i receptivitat” per arribar a un consens que permeti impulsar la normativa. A banda, s’acorda adoptar el compromís de modificar el Reglament Orgànic Municipal quan les normatives supramunicipals ho permetin.

Al Parlament ja hi ha hagut el canvi

El que ara demana l’Ajuntament de Berga ja ho ha aconseguit el Parlament de Catalunya. L’administració catalana ha impulsat una reforma del seu reglament per tal que els diputats i diputades puguin delegar el vot en cas de gaudir d’un permís de maternitat o paternitat.

Amb tot, la moció recorda que en l’àmbit local això no passa i “és necessari buscar un sistema que garanteixi la conciliació” entre els drets dels regidors i regidores a gaudir d’un permís de maternitat o paternitat i, a la vegada, seguir representant la ciutadania.

X