First Stop

Berga

Campanya a Berga per acabar amb els cotxes mal aparcats en places de mobilitat reduïda

Campanya a Berga per acabar amb els cotxes mal aparcats en places de mobilitat reduïda

A Berga, com a tots els municipis, hi ha una sèrie de places d’aparcament reservades per a persones de mobilitat reduïda. L’Ajuntament ha detectat que hi ha gent que falsifica o utilitza fraudulentament les targetes que permeten aparcar-hi. Per detectar aquests casos ha iniciat una campanya de formació dels agents de la Policia Local i els controladors de la zona blava.

En el moment que els agents o els controladors detecten un vehicle estacionat en plaça de mobilitat reduïda, tenen l’obligació de revisar la targeta acreditativa. En més d’un cas s’ha descobert que la targeta no és autèntica, sinó que és fotocopiada, falsificada o fora dels casos previstos dins la normativa.

En aquests casos, els agents o controladors han d’avisar la grua perquè retiri el vehicle. A més, els agents imposen una multa a l’infractor que pot anar dels 300 als 6.000 euros. També és possible la via penal per a aquelles persones que no tinguin cap tipus de relació familiar amb el titular de la targeta acreditativa però que, en canvi, es beneficiïn de l’acreditació. Totes aquestes mesures s’intensificaran per acabar d’una vegada amb aquestes infraccions.

Targeta aparcament mobilitat reduïda

Ajuntament de Berga Policia Local Trànsit

Comentaris