Gironella

Gironella actuarà al talús de la zona de l’ascensor per evitar despreniments

Gironella actuarà al talús de la zona de l’ascensor per evitar despreniments

L’Ajuntament de Gironella instal·larà una malla electrosoldada i projectarà formigó amb dosificador de ciments a la paret que hi ha a tocar de l’ascensor que comunica Cal Metre amb la plaça de l’Ajuntament. L’obra pretén consolidar el talús del passeig de Cal Metre i, així, evitar esllavissades i garantir la seguretat a la zona. Costarà 57.000 euros que surten directament d’una subvenció de la Diputació de Barcelona.

Els últims anys l’ajuntament ha portat a terme actuacions per revitalitzar aquest sector i connectar Cal Metre amb el nucli històric i el nucli comercial, com ara la construcció de l’ascensor, la recuperació de l’antiga muralla del casell o el condicionament del camí de Cal Metre. David Font, alcalde de Gironella , explica que l’any 2015, amb la construcció de l’ascensor, es van detectar alguns problemes amb el talús, i es van col·locar “testimonis de seguretat”, però ara és necessària una actuació més tècnica i important.

Les obres consistiran en fer un sanejament manual del talús consistent en l’esbrossada i eliminació de les parts inestables, s’instal·larà una malla electrosoldada i s’hi projectarà formigó amb dosificació de ciments. També caldrà ancorar algunes zones i es col·locaran barres de ferro, que aniran pintades de color per evitar l’impacte visual.

A l’espai més allunyat de la zona antiga, s’hi instal·larà una malla de triple torsió, filferro galvanitzat amb ancoratge de coronació de la malla i piquetes d’acer corrugat a la base del talús. En total l’actuació afectarà una superfície d’uns 800 metres quadrats.

Ajuntament de Gironella Ascensor Cal Metre

Estic amb tu

Comentaris