Gironella actuarà al talús de la zona de l’ascensor per evitar despreniments

L’Ajuntament de Gironella instal·larà una malla electrosoldada i projectarà formigó amb dosificador de ciments a la paret que hi ha a tocar de l’ascensor que comunica Cal Metre amb la plaça de l’Ajuntament. L’obra pretén consolidar el talús del passeig de Cal Metre i, així, evitar esllavissades i garantir la seguretat a la zona. Costarà 57.000 euros que surten directament d’una subvenció de la Diputació de Barcelona.

Els últims anys l’ajuntament ha portat a terme actuacions per revitalitzar aquest sector i connectar Cal Metre amb el nucli històric i el nucli comercial, com ara la construcció de l’ascensor, la recuperació de l’antiga muralla del casell o el condicionament del camí de Cal Metre. David Font, alcalde de Gironella , explica que l’any 2015, amb la construcció de l’ascensor, es van detectar alguns problemes amb el talús, i es van col·locar “testimonis de seguretat”, però ara és necessària una actuació més tècnica i important.

Les obres consistiran en fer un sanejament manual del talús consistent en l’esbrossada i eliminació de les parts inestables, s’instal·larà una malla electrosoldada i s’hi projectarà formigó amb dosificació de ciments. També caldrà ancorar algunes zones i es col·locaran barres de ferro, que aniran pintades de color per evitar l’impacte visual.

A l’espai més allunyat de la zona antiga, s’hi instal·larà una malla de triple torsió, filferro galvanitzat amb ancoratge de coronació de la malla i piquetes d’acer corrugat a la base del talús. En total l’actuació afectarà una superfície d’uns 800 metres quadrats.

X