La Diputació comença l’eixamplament de la carretera entre Berga i Fumanya

La Diputació de Barcelona inicia l’ampliació i millora d’un tram de la carretera que porta al santuari de Queralt. Es tracta d’uns 800 metres de calçada entre Fumanya i la cruïlla amb la carretera que porta a Sant Llorenç de Morunys.

Les obres, que tenen un cost de 233.370 euros, han començat aquesta setmana i consistiran en l’eixamplament de la calçada, la construcció de cunetes de formigó i voreres i la senyalització d’un pas de vianants a l’alçada de Fumanya. L’actuació també inclou la protecció de talussos i diverses mesures paisatgístiques correctores amb terra vegetal i hidrosembra.

La BV-4242 té una amplada inferior a cinc metres i no disposa de vorals. En la major part del traçat, el marge esquerre està en desmunt i no disposa de cuneta triangular de formigó.