La Generalitat recull currículums per cobrir places de treball a les residències del Berguedà

La Generalitat segueix buscant personal per a les residències del país. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies fa una nova crida a professionals d’arreu de Catalunya per treballar als centres residencials. Les persones interessades han d’enviar el seu currículum a l’adreça cuidemelsavis.tsf@gencat.cat o bé s’han d’inscriure’s a les borses de treball del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

En el cas de la Catalunya central, la Generalitat també necessita incorporar personal a les 61 residències que hi ha al Bages, el Berguedà, el Moianès, Osona i el Solsonès, així com a les 8 residències de l’Anoia, que estan adscrites a la delegació territorial del Penedès.

En concret, els perfils necessaris per als llocs de treball són aquests:

  • Personal auxiliar d’infermeria
  • Personal auxiliar d’infermeria geriàtrica
  • Personal d’infermeria
  • Personal d’infermeria especialista en infermeria geriàtrica
  • Personal d’assistència domiciliària
  • Personal cuidador de persones amb discapacitat i/o dependència en institucions socials
  • Personal d’animació en geriàtrics

Les persones que s’inscriguin en aquestes ofertes passaran a formar part d’unes borses de treball del SOC que serviran per cobrir les vacants dels centres assistencials públics o privats de Catalunya. Aquestes borses de treball només es mantindran actives mentre duri la situació d’emergència de la COVID-19.

Les persones que no posseeixin formació, però que tinguin vocació dins de l’àmbit d’atenció a la gent gran, rebran una formació en les competències bàsiques per poder exercir les seves funcions.

Totes les persones que s’incorporin a aquests llocs de treball rebran equips de protecció individual (EPI) així com una formació en prevenció de contagis d’infeccions.

X