El Consell Comarcal del Berguedà escurça el termini i passa a pagar factures a 7 dies durant l’estat d’alarma

El Consell Comarcal del Berguedà també escurça terminis i passa a pagar factures a 7 dies. L’ens ha tramitat més de 950 factures en el que portem d’any i ha pagat uns 3,3 milions d’euros a proveïdors. D’aquests, 1,5 milions s’han liquidat des de l’inici de l’estat d’alarma.

El Consell va començar l’any aprovant factures cada 15 dies i, amb l’estat d’alarma, s’ha passat a fer-ho cada 10 dies per poder accelerar els pagaments a proveïdors. Un cop aprovades les factures, s’efectua el pagament abans d’una setmana del dia d’aprovació.

Per fer front a la crisi de la Covid-19, el Consell ha posat l’accent a agilitzar els pagaments a proveïdors, a més de les mesures que va aprovar el darrer consell de presidència. Dins de les mesures de liquiditat, també està previst convocar en les properes setmanes una línia de préstec d’1 milió d’euros dirigida als ens locals.

X