L’Ajuntament de Berga destina 92.000 euros a pavimentar els vials principals del polígon de la Valldan

L’Ajuntament de Berga destinarà 91.737,12 euros (IVA inclòs) a reforçar el paviment dels principals vials del polígon industrial de la Valldan. L’actuació se centrarà en els trams del polígon que presenten major desgast i implicarà una superfície de fins a 5.500 metres quadrats.

També es preveu la formació d’un pas de vianants elevat a la carretera de Solsona, a l’extrem sud-est del polígon, per reduir la velocitat dels vehicles i millorar la comunicació dels vianants entre el polígon i el camí ral de Cardona, ja que es tracta d’un tram molt freqüentat.

A banda, aquesta actuació donarà compliment al compromís adquirit durant el ple de l’octubre passat, arran d’una moció presentada pel grup municipal Junts per Berga sobre el manteniment i l’adequació de la carretera de Solsona i el camí ral de Cardona.

Característiques de la licitació

L’import del contracte és de 91.737,12€ (IVA inclòs) i el termini estimat per a d’execució de les obres serà de 2 setmanes. En l’execució d’aquest contracte també s’inclou com a criteri mediambiental promoure el menor número d’emissions de diòxid de carboni possibles en la fase de realització dels treballs.

Aquest dilluns, 11 de maig, es va publicar l’anunci de licitació al perfil del contractant de l’Ajuntament de Berga i es va obrir el període per a què les persones naturals i jurídiques interessades puguin presentar les seves ofertes en relació al projecte esmentat.

Presentació d’ofertes a través del Sobre Digital

Les ofertes es podran presentar fins a les 23:59 h del diumenge, 31 de maig de 2020, a través de l’ús del Sobre Digital. El Sobre Digital és un sistema de licitació electrònica ensobrada que permet la presentació i l’obertura d’ofertes de manera electrònica garantint la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura.

Les empreses licitadores hauran d’acreditar la seva solvència econòmica, tècnica i professional per optar a la contractació d’aquestes obres. La Mesa de contractació formada per un president/a, tres vocals i un secretari/a avaluarà totes les propostes presentades amb l’objectiu d’escollir l’oferta que resulti més adequada i avantatjosa per a la licitació.

Podeu consultar tota la informació referent a aquesta licitació a través del perfil del contractant disponible al web de l’Ajuntament de Berga o accedint AQUÍ.

X