L’Hospital Sant Bernabé començarà a permetre les visites de familiars a partir de dilluns

L’Hospital Sant Bernabé de Berga començarà a permetre les visites de familiars a persones ingressades a partir de dilluns, 1 de juny. L’aixecament de la restricció coincideix amb l’inic de la fase 2 del desconfinament i es farà “de manera controlada i seguint mesures especials, de tots aquells pacients que siguin Covid negatiu i estiguin ingressats en àrees netes, i sempre que la situació clínica del pacient ho permeti”.

Per això, les visites hauran de ser d’una mateixa persona almenys durant 14 dies i es recomana que l’acompanyant sigui un familiar proper o un tutor. Aquesta persona haurà d’accedir a l’hospital per la porta d’accés de la cara nord i registrar-se a l’entrada. Les visites podran durar una hora com a màxim i s’hauran de fer entre les 12 del migdia i les 15.30 de la tarda. Des de l’hospital s’indicarà a cada família l’hora de la visita dins d’aquest horari.

Serà obligatori l’ús de la mascareta, rentar-se les mans amb solució hidroalcohòlica tant en entrar com en sortir de la unitat, i mantenir una distància mínima de seguretat entre el pacient i l’acompanyant. El primer dia caldrà signar un document de declaració responsable.