El Berguedà es beneficiarà d’un programa d’inversions de la Diputació

Els municipis del Berguedà i el Consell Comarcal disposaran d’una línia d’ajuts econòmics emmarcats en el Programa General d’Inversions (PGI), del qual es beneficiaran la totalitat dels municipis de la província de Barcelona tret de la mateixa ciutat comtal.

El PGI constarà d’una primera línia de suport anomenada “Projectes sostenibles”, en el marc de la qual es finançaran fins a tres projectes que compleixin els requisits per a ser considerats inversió sostenible. Aquests seran prèviament seleccionats i sol·licitats pels ajuntaments i consells comarcals. I d’altra banda, d’una segona línia anomenada “Fons incondicionat d’inversió”, que finançarà despeses d’inversió generalista dels ens municipals i comarcals. La primera equivaldrà al 80% del total i la segona a un 20%. Per exemple, Berga disposarà d’un ajut total de poc més d’un milió d’euros, del qual uns 800000€ aniran destinats a una inversió i uns 200000€ a l’altre.

Es tracta d’un programa de suport econòmic orientat a promoure la nova inversió i el manteniment sostenibles i basat en una dotació garantida determinada per una fórmula de repartiment, que pretén vetllar per l’equilibri territorial i serà objectiva, equitativa, pública i transparent, i coneguda prèviament pels ens locals.  A més, segons la institució provincial, el programa busca promoure la sostenibilitat econòmica, mediambiental i social de les infraestructures i dels béns i equipaments públics; la modernització tecnològica i l’eficiència en la utilització dels recursos; un espai públic inclusiu que contribueixi a la qualitat de vida i a la salut de les persones així com una mobilitat segura i sostenible.

X