Berga multarà els ciclomotors i motocicletes que facin molt soroll

La Policia Local de Berga ha arrancat una campanya per reduir la contaminació acústica produïda pels ciclomotors i les motocicletes a la ciutat, a través de controls de sonometria. Es tracta d’una tècnica per mesurar i analitzar els nivells sonors amb la finalitat de determinar la incidència d’aquests sobre la salut pública, entre d’altres.

El dispositiu consistirà en la realització de controls en diferents punts de la ciutat i en diverses franges horàries. Els vehicles que produeixin un excés de soroll, per sobre de la limitació establerta en més de 10 dB, seran denunciats i traslladats al dipòsit municipal. La immobilització dels vehicles s’aixecarà mitjançant la presentació del justificant d’una estació d’ITV en què consti la data i l’hora establertes per a la inspecció del ciclomotor o motocicleta. La sanció prevista per als vehicles que superin els decibels permesos és de 200€.

A més, es posarà a disposició de la ciutadania una prova voluntària de sonometria per a les persones titulars o conductors d’un ciclomotor o motocicleta que dubtin sobre l’estat del dispositiu silenciós del seu vehicle. Les persones interessades podran adreçar-se a les dependències de la Policia Local (Pl. Dr. Saló, 8) per passar la prova sense que comporti cap tipus de càrrega econòmica o sanció.