Berga posarà fi als abocaments d’aigües residuals

Berga ha iniciat aquesta setmana les obres d’arranjament de la xarxa de clavegueram de la Rasa dels Molins, consistents en la instal·lació de sobreeixidors, connexions i nous trams de col·lector a la part central i sud de la rasa. L’actuació ha de permetre acabar amb els abocaments d’aigües residuals i aconseguir una important millora mediambiental. Es tracta d’una àmplia demanda veïnal dels últims anys.

El projecte preveu una execució de les obres dividida en tres fases, que es podran efectuar simultàniament. Els treballs de la primera fase se centren en el darrer tram de la galeria d’arranjament, entre els carrers Gran Via i Pere III; la segona es focalitzarà en el primer tram del torrent a cel obert que es troba immediatament després de la sortida de la galeria, just per sota dels carrers Pere III i Falcilles, i la tercera millorarà el tram del torrent situat a uns 115 metres aigües avall de la sortida de la galeria, a partir de la Plaça Europa. Les fases tindran un període d’execució d’entre dos i quatre mesos.

El cost de la reparació serà de poc menys d’uns 200000 euros, finançats en la seva totalitat per la Diputació de Barcelona. Les fases més cares seran la segona i tercera, amb un cost estimat de més 70000 euros cada una. Les obres seran portades a terme per Sanitec Rehabilitació, SL i Icart Obra Pública, SL.