L’Ajuntament de Berga torna a deixar que la ciutadania triï en què s’inverteixen 30.000 euros del pressupost

En marxa una nova edició del pressupost participatiu de l’Ajuntament de Berga. Per segon any consecutiu, els regidors posaran a decisió de la ciutadania la inversió de 30.000 euros del pressupost. La convocatòria de l’any passat va rebre 57 propostes, 44 de les quals van superar la valoració tècnica i van ser sotmeses al procés de votació popular en què hi van participar 691 persones, un 4,8 % del cens de persones majors de 16 anys empadronades a Berga.

Curiosament, la segona edició del pressupost participatiu s’enceta amb les dues propostes guanyadores de la primera encara pendents d’execució. Són dues idees relacionades amb la millora de l’entorn i l’adequació de l’enllumenat del Parc del Lledó que l’Ajuntament preveu executar aquestes actuacions durant aquest tram final del 2020.

La convocatòria de pressupostos participatius de 2021 mantindrà la dotació econòmica de 30.000 euros. Aquest any les propostes formulades podran estar relacionades amb projectes d’inversió en equipaments o espais públics (20.000 €) i també es podran plantejar actuacions que formin part de les despeses de béns i serveis del consistori (10.000 €). Una altra de les novetats respecte l’edició anterior serà la implementació de la votació electrònica.

La regidora delegada de l’àrea de Participació Popular, Roser Valverde, ha expressat que “malgrat que el procés de tirar endavant les actuacions vencedores de la passada convocatòria ha anat més lent del previst, és positiu poder fer una segona convocatòria i anar consolidant poc a poc aquest projecte impulsat conjuntament per tots els grups municipals del consistori”.

Formulació de propostes

Les propostes hauran de complir una sèrie de criteris perquè puguin ser valorades. D’una banda, hauran de ser propostes d’interès general, de competència municipal, concretes i avaluables econòmicament, però no podran plantejar-se actuacions que formin part de les despeses ordinàries de l’Ajuntament.

Les persones majors de 16 anys empadronades a Berga i les entitats i associacions sense ànim de lucre inscrites al registre municipal podran realitzar un màxim de dues propostes, en tots dos casos. Per fer-ho, caldrà emplenar un formulari disponible al web www.ajberga.cat i presentar-lo al registre general d’entrada de l’Ajuntament de Berga. Les persones físiques podran tramitar-ho de forma presencial o electrònica, mentre que les entitats i associacions només podran fer-ho electrònicament. Per tramitar les propostes online, caldrà disposar del certificat digital. El termini establert per a la formulació de propostes serà del 7 d’octubre a l’1 de novembre.

Avaluació de les propostes

Les propostes recollides seran valorades pels serveis municipals de l’Ajuntament de Berga per comprovar el compliment dels criteris establerts i determinar-ne la viabilitat tècnica, econòmica i jurídica. Aquesta fase del procés participatiu es portarà a terme del 2 al 20 de novembre.

Votació de les propostes

La votació de les propostes seleccionades es realitzarà del 30 de novembre al 13 de desembre. Les persones majors de 16 anys empadronades a Berga podran emetre el seu vot escollint un màxim de dues propostes. En aquesta ocasió, la votació es portarà a terme de forma electrònica a través d’un aplicació informàtica. Paral·lelament, s’habilitaran tres punts de votació electrònica assistida, per tal de facilitar el vot a les persones que ho requereixin. Els emplaçaments, dates i horaris establerts són els següents: Ajuntament de Berga (4 i 11 de desembre, de 9 a 14 h) i Mercat setmanal del passeig de la Indústria (12 de desembre, de 10 a 14 h).

Presentació del resultat de la votació

El resultat del procés de votació es donarà a conèixer públicament el 15 de desembre, a 2/4 de 8 del vespre, a l’Ajuntament de Berga. Les propostes que hagin estat més votades, fins a esgotar la partida econòmica de 30.000 €, s’executaran durant l’any 2021.