Un estudi alerta que les formacions que hi ha al Berguedà són insuficients per afrontar el futur i demana repensar-les

Les formacions que hi ha ara mateix al Berguedà no són suficients per afrontar reptes de futur, com la jubilació d’una part important de la població en els propers anys. Ho diu un estudi impulsat per l’Agència de Desenvolupament del Berguedà amb la col·laboració de diverses entitats i empreses de la comarca. L’anàlisi posa el focus en l’envelliment de la població, l’impacte de la innovació tecnològica i els canvis de criteris de competitivitat de les empreses.

La base de la investigació ha estat una enquesta a més d’un centenar d’empreses de la comarca, per saber les seves necessitats. De tot plegat, se n’extreu que el que més preocupa a les empreses de cara al futur és la reducció de costos, la qualificació del personal i la innovació. En aquest sentit, l’estudi assegura que en els propers anys la demanda de noves contractacions es concentrarà en personal operari qualificat i tècnics intermedis i especialitzats.

Massa jubilacions

L’estudi constata la recuperació econòmica del Berguedà després de la crisi econòmica del 2008. Ara bé, des d’un punt de vista demogràfic, assegura que serà difícil suplir les persones que en els propers anys es jubilaran. A banda, l’anàlisi de l’oferta formativa posa de manifest que no hi ha prou joves graduats en els cicles de formació professional i que aquests cicles estan poc adequats a les necessitats del territori.

Per revertir aquesta realitat -diu l’estudi-, cal elevar el nivell tecnològic de la indústria i un major nivell dels serveis tant a les empreses com a la població. En aquest sentit, proposen que es formi un espai d’interlocució entre formadors i empreses per encaixar l’oferta formativa i la demanda empresarial. El propi estudi bateja aquest espai com a Fòrum de Formació Professional.

A partir d’aquest bany de realitat, empreses i associacions formadores s’han compromès a treballar conjuntament per capgirar el destí.

X