Berga treu del calaix els 40.000 euros en ajuts per cofinançar projectes d’entitats socials

En marxa la línia d’ajuts per a projectes d’entitats socials de Berga. L’Ajuntament obrirà la convocatòria aquest divendres, 13 de novembre, perquè les entitats amb projectes susceptibles a ser subvencionats s’hi presentin. Tindran fins el 3 de desembre per fer-ho. La tramitació s’haurà de fer de forma telemàtica i l’ajut en cap cas podrà ser superior al 50% del cost del projecte subvencionat.

En total, l’Ajuntament destina 40.000 euros a la partida de la subvenció. És una convocatòria extraordinària d’aquest 2020 per mitigar els efectes de la pandèmia i està inclosa dins el Pla de Xoc municipal. En el ple de maig, Junts per Berga va presentar una moció per modificar el Pla estratègic de subvencions amb l’objectiu d’incloure-hi ajudes per a associacions del teixit comercial i entitats del tercer sector. La moció es va aprovar i, finalment, ara se li dona total compliment.

Els primers passos per acatar la moció es van segellar aquest octubre passat. En l’àmbit comercial, l’Ajuntament de Berga i Bergacomercial van signar un conveni per invertir 20.000 euros en accions de dinamització del teixit comercial local. A aquest conveni cal sumar-hi 20.000 € addicionals que el consistori ha invertit en altres accions per posar en valor el comerç de proximitat. I ara es completa el camí, donant sortida als 40.000 euros per a projectes d’entitats socials.

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE 2020

Característiques de la convocatòria

Les activitats subvencionables hauran d’haver-se realitzat entre l’1 de gener i el 31 de desembre d’aquest 2020. L’import concedit per activitat es concretarà en funció dels criteris establerts en les bases reguladores de la convocatòria i en cap cas podrà excedir el 50% del cost total de l’activitat. Aquesta subvenció és compatible amb qualsevol altra subvenció que hagi estat concedida per altres entitats de caràcter públic o privat.

Cada entitat o associació podrà presentar un màxim de dues sol·licituds en la present convocatòria. El termini per a la presentació de sol·licituds estarà obert durant un període de quinze dies hàbils (del 13 de novembre al 3 de desembre de 2020). La tramitació es realitzarà de forma telemàtica a través del Registre Municipal i caldrà completar el formulari disponible AQUÍ.

Les sol·licituds que rebin una puntuació inferior a 5 punts quedaran excloses. Per què? Doncs per fer que les sol·licituds més ben puntuades puguin obtenir més finançament. Un cop s’hagi efectuat i notificat la resolució de la convocatòria, les entitats i associacions que hagin aconseguit finançament per a les activitats sol·licitades, hauran d’aportar la documentació justificativa corresponent.

Per a més informació sobre la convocatòria extraordinària de subvencions a entitats del tercer sector sense ànim de lucre de 2020, podeu contactar amb l’àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Berga, a través de l’adreça electrònica aj022.ssocials@ajberga.cat o al telèfon 93 821 53 31.

X